Ara

Allâh’a (cc) Dönüş

Hesap kitap için bütün mahlûkat O’nun huzuruna gelecektir. Boynuzsuz boynuzludan, aşağıda kalan ağaç dalı üstte kalandan, herkes birbirinden hakkını alacaktır....
Allâh’a (cc) Dönüş