Ara

Kur'ân Öğrenmek -4-

Beyzâvî'nin beyânı vechile Kur'ân'ı ve Rasûlullâh'ı -sallallâhu aleyhi ve sellem- istihzâ edenlere önayak olan Kureyş'in ileri gelenlerinden birinc...
Kur'ân Öğrenmek -4-