Ara

Hakkımızda

1993'ten beri; aylık ilmi, fikri ve aktüel dergi.

Bu ülkenin değerlerini dert edinen, aydın, gönüllü, güzel gönüllü insanlar tarafından 1993 yılında yayın hayatına kazandırılan; aylık ilmi, fikri ve aktüel bir dergi.

Dergiler hayatımızın sıcacık yanını oluşturuyorlar. Bunlar fırından alınan sıcak ve taze bir ekmek gibidirler. Ekmeğin buğusu, sıcaklığı insanı kendine çeker. Dergiler de ele alındıklarında hemen sayfalarını karıştırılır. Her okur kendine göre yakalayacağı bir ipucu bulur. Bu bir şiir, bir öykü, deneme, inceleme, fıkra, tasavvufi, bir mesel, çarpıcı bir gönderme, bir çizgi, bir fotoğrafta olabilir. Okur- Dergi buluşması yeni bir alana yönlendirilebilir kişiyi. Dergi bir ele dokundu mu bir tutkuya dönüşebilir.

Yeni Dünya Dergisi

Misyonumuz

Yenidünya Dergisi yayınlanma amacı içinde bulunduğumuz coğrafyanın yaralarına çare, dertlerine deva, gönüllerine de şifa olabilecek yayınlara onlara iyilik yapmaya, onlarla hemhal olmaya çalışmaktadır. Bu ülkenin değerlerini dert ediniyor.

Yeni nesillere geçmişin güzelliklerini, iki bin yıllık tarihi birikimimizi ve manevi değerlerimizi nasıl yansıtabiliriz kaygısıyla yayın hayatına devam ediyor. Bu minvalde de her dosyasında mutlaka bütün aile bireylerine seslenecek şekilde dosyalar, soruşturmalar hazırlanıyor.

Ana ilke olarak tasavvufi konulara özellikle değinmekte ve geçmişten günümüze hak dostlarının, gönül dostlarının hikmetli ışıklarını okuyucusuna ulaştırmaktadır. Ayrıca o ay gündemde ne varsa aktüel olarak onu da röportajlarla soruşturmalarla okuyucusuna duyuruyor, onlara o konuyu en güzel şekilde ve en ayrıntılı bir biçimde hazırlıyor.