Ara

Ekim 1993 târihinde yayın hayâtına merhaba diyen Yenidünya Dergisi; içinde bulunduğumuz coğrafyanın yaralarına çâre, dertlerine devâ, gönüllerine şifâ olabilecek yayınlar hazırlayarak okurlarıyla hemhâl olma çabasındadır. 

Yenidünya Dergisi, nesillere geçmişin güzelliklerini, on bin yıllık târihî birikimimizi ve mânevî değerlerimizi nasıl yansıtabiliriz kaygısıyla yayın hayatına devâm etmektedir. 

Ana ilke olarak tasavvufî konulara özellikle değinmekte ve geçmişten günümüze Hakk dostlarının hikmetli sözlerini okuyucusuna ulaştırmaktadır. Özü mânevî terbiye olan tasavvufu ve muhtelif konularda tasavvufî bir bakış açısına sahip olmamız gerektiğini yazılarımızla anlatmaktayız. Tasavvuf özelinde, günümüzde hem ferdî hem de toplumsal problem hâline gelmiş mânevî hastalıklara çâre ararken hepimizin ihtiyaç duyduğu güzel hasletlerden bahsetmeyi de göz ardı etmemekteyiz. Ayrıca o ay gündemde ne varsa aktüel olarak onu röportaj ve yazılarla okuyucularımıza duyurup, o konuyu en güzel ve en ayrıntılı bir biçimde hazırlamaktayız.

Dile kolay tam 31 yıldır her ay aynı heyecanla ve sözlerin en güzelleriyle kapınıza gelmekteyiz.

YENİDÜNYA DERGİSİ

Türkiye’nin Bilgi Birikimi