Ara

Sabır

Kur'ân-ı Kerîm, sabrı yetmiş küsûr yerde zikrediyor. Buna dâir de birçok ehâdîs-i nebeviyye vârid olmuştur ki içlerinden: "Size en az veri...
Sabır