Ara

Editör'den

  Edebiyatımızda “Sehl-i Mümteni” diye bir tâbir vardır. Tâhirü'l-Mevlevî “hem kolay hem güç mânâsında bir tâbirdir&rd...
Editör'den