Ara

Ulvî Gâyeler

İnsanoğlu, ilâhî bir imtihan gâyesine bağlı olarak hayır ve şer gibi iki zıd temâyül ile istidatlandırılmıştır. Çünkü imtihan hayra da şerre de istidatlı...
Ulvî Gâyeler