Ara

İstikamet Tasavvuru

Şüphe yok ki yanlış terâzîde doğruluk tartılmaz. Çünkü bir şeyin doğruluğu sâdece kendisiyle mahdut değildir. Doğrunun sonucuyla birlikte sebebi de mühimdi...
İstikamet Tasavvuru