Ara

Mâzî Tasavvuru

İslâm-Türk münevverlerinin ekseriyeti ümmetin meselelerini maalesef sâdece kendi cihetleri üzerinden ele alıyorlar. Kurtuluşu yalnızca kendi uzmanlık alanlarına hamledi...
Mâzî Tasavvuru