Ara

Editör'den

Edebiyatımızda “Sehl-i Mümteni” diye bir tâbir vardır. Tâhirü'l-Mevlevî “hem kolay hem güç mânâsında bir tâbirdir” der...
Editör'den