Ara

İhsan Üzere Yaşamak

Herhangi bir yere, tesâdüfen toprağa düşen bir tohum, gelişir büyür meyve verir. Buna hudâyinâbit denir. Gelişimine uygun bir zemin, ıslahlaştırılmış bir tohum il...
İhsan Üzere Yaşamak