Ara

Gayba, Yakîn Derecesinde Îman

Doğruluğunda şüphe bulunmayan, vâkıaya uygun bilgi, sâbit ve kesin inanış, kanâat (îtikad), şüphe ve tereddütü ortadan kaldırdıktan sonra ulaşılan kesinlik&...
Gayba, Yakîn Derecesinde Îman