Ara

Dijital Çağın Genç Mimarları

Dijital Çağın Genç Mimarları

Günümüz dünyâsında teknolojik gelişmeler, sâdece araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezlerinin yönetiminde gerçekleşmiyor artık. Halk, özellikle gençler bu süreçlere aktif şekilde katılarak, teknolojik yeniliklerin hızını ve çeşitliliğini artırmada kritik bir rol oynamaktadır.

Teknolojik gelişmelerin topluma yayılması ve daha geniş kitlelerce benimsenmesi, inovasyon ekosisteminin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Özellikle gençler, yenilikçi fikirleri ve teknolojik merakları sâyesinde bu ekosistemin itici gücü hâline gelmiştir. Birçok ülke, gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmak ve onları teknoloji geliştirme süreçlerine entegre etmek amacıyla çeşitli eğitim ve inovasyon programları yürütmektedir. Örneğin, Almanya'nın uyguladığı “MINT Eğitim Programı” (Matematik, Bilim, Teknoloji ve Mühendislik) sâyesinde gençler, erken yaşlardan itibâren teknolojiye dâir bilgi ve beceriler kazanarak Ar-Ge süreçlerine katkıda bulunmaktadır. ABD'de ise, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitim programları, gençlerin bu alanlarda yetkinliklerini artırarak teknoloji geliştirme süreçlerine dâhil olmalarını sağlamaktadır.

Gençlerin teknoloji geliştirme süreçlerindeki etkisini anlamak için dünyâda neler olduğuna ve gençlerin teknoloji ekosistemindeki etkilerine göz atmak faydalı olacaktır. Google’ın 2019’da yayınladığı bir rapora göre, ABD’de teknoloji start-up’larının %40’ı 35 yaş altındaki girişimciler tarafından kurulmuştur. Bu girişimcilerin önemli bir kısmı, genç yaşlarında katıldıkları kodlama kampları, hackathonlar ve teknoloji yarışmaları sâyesinde inovasyon ekosistemine dâhil olmuştur. Bir diğer örnek, Türkiye’de gençlerin teknoloji geliştirme süreçlerine katılımını artırmak amacıyla kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri’dir. 2023 yılında, bu atölyelerde 20.000’den fazla genç eğitim alarak robotik, kodlama, elektronik ve yapay zeka gibi alanlarda projeler geliştirmiştir.

Gençlerin teknoloji geliştirme süreçlerindeki katılımını destekleyen bir diğer önemli faktör ise teknolojiye erişim imkanlarının artmasıdır. İnternetin yaygınlaşması, online eğitim platformlarının ve açık kaynak projelerin çoğalması, gençlerin bilgiye erişimini kolaylaştırarak onların teknoloji geliştirme süreçlerine katılımını teşvîk etmektedir. Meselâ Code.org gibi online platformlar, milyonlarca gence ücretsiz kodlama eğitimi sunarak onların yazılım geliştirme süreçlerine katkıda bulunmalarını sağlamaktadır. Aynı şekilde, GitHub gibi açık kaynak platformları, genç geliştiricilere projelerini paylaşma ve küresel bir toplulukla işbirliği yapma fırsatı tanımaktadır. Bu tür platformlar sâyesinde gençler, sâdece yerel düzeyde değil, uluslararası düzeyde de teknoloji geliştirme süreçlerine katkıda bulunabilmektedir.

Halkın ve gençlerin teknoloji geliştirme süreçlerindeki etkisini artırmak için ülkeler, çeşitli politikalar ve teşvik programları uygulamaktadır. Örneğin Güney Kore, gençlerin teknoloji geliştirme süreçlerine katılımını artırmak amacıyla 2022 yılında başlattığı “Genç Girişimci Destek Programı” ile teknoloji girişimlerine finansal destek sağlamaktadır. Bu program sâyesinde, genç girişimcilerin kurduğu teknoloji start-up’larının sayısı %15 artmıştır.

Hindistan'da başlatılan “Atal İnovasyon Misyonu” gençlerin teknoloji geliştirme süreçlerine katılımını teşvîk eden bir diğer başarılı girişimdir. Bu program, ülke genelinde 10.000'den fazla okulda inovasyon laboratuvarları kurarak gençlere teknolojiye dâir bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Program kapsamında gençler robotik, yapay zeka, 3D baskı ve IoT gibi ileri teknoloji alanlarında projeler geliştirerek teknoloji ekosistemine katkıda bulunmaktadır. Bu girişim, Hindistan'ın teknoloji alanındaki yetkinliklerini artırarak küresel düzeyde rekabet edebilirliğini de güçlendirmektedir. 

Bir diğer dikkat çekici örnek, Çin'de uygulanan “Genç Mucitler Programı”dır. Bu program, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak amacıyla çeşitli yarışmalar ve projeler düzenlemektedir. Program kapsamında, genç mucitler yenilikçi projeler geliştirerek ulusal ve uluslararası düzeyde ödüller kazanmaktadır. Bu tür girişimler, gençlerin teknoloji geliştirme süreçlerine olan katılımını teşvîk ederek ülkenin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmaktadır.

Türkiye’nin Geleceğini Herkese Emânet Etmek

Türkiye’de gençlerin teknoloji geliştirme süreçlerine katılımını en iyi şekilde gözler önüne seren etkinliklerden biri TEKNOFEST’tir. TEKNOFEST, 2018 yılından bu yana düzenlenen, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmayı, yenilikçi projeler geliştirmelerini teşvîk etmeyi ve bu projeleri hayâta geçirmelerini sağlamayı amaçlayan bir teknoloji festivalidir. Bu etkinlik, sâdece bir teknoloji festivali olmanın ötesinde, gençlerin kendilerini ifâde etmelerine, projelerini sergilemelerine ve fikirlerini hayâta geçirmelerine olanak tanıyan bir platform sunmaktadır. TEKNOFEST, gençlerin teknoloji geliştirme süreçlerindeki aktif rolünü ortaya koyan en somut örneklerden biri olarak öne çıkmaktadır. 

İlk düzenlendiği yıldan itibâren büyük bir ilgi gören TEKNOFEST, her geçen yıl katılımcı sayısını artırarak büyümeye devâm etmiştir. Örneğin, 2023 yılında düzenlenen TEKNOFEST’e yaklaşık 1 milyon ziyâretçi katılmış ve 40.000’den fazla yarışmacı, 2000’i aşkın projeyle festivalde yer almıştır. Bu projeler arasında yapay zekâ, otonom sistemler, siber güvenlik, uzay ve havacılık teknolojileri gibi alanlarda geliştirilmiş inovatif çözümler bulunmaktadır. Gençlerin bu projelerle sundukları çözümler, sâdece teorik bilgi değil, aynı zamanda pratik uygulamalar ve gerçek dünyâ problemlerine yönelik yenilikçi yaklaşımlar içermektedir. 

TEKNOFEST, gençlerin teknolojik gelişmelere katkı sunmaları için mükemmel bir platform sunmakla kalmayıp, aynı zamanda onların kendilerini ifâde etmelerine, projelerini sergilemelerine ve fikirlerini hayâta geçirmelerine olanak tanımaktadır. Festivalde yer alan yarışmalar gençlerin problem çözme yeteneklerini geliştirirken, aynı zamanda takım çalışması, liderlik ve proje yönetimi gibi becerilerini de pekiştirmektedir. Bu bağlamda, TEKNOFEST sâdece bir yarışma alanı değil, gençlerin geleceğe hazırlanırken kazandıkları tecrübelerle donatıldıkları bir eğitim platformudur. 

Özellikle STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarında eğitim gören gençler için TEKNOFEST, öğrendikleri teorik bilgileri pratikte uygulama fırsatı sunan eşsiz bir deneyimdir. Bu deneyim, gençlerin kariyer hedeflerini belirlemelerinde ve gelecekteki meslekî yolculuklarına yön vermelerinde önemli bir rol oynamaktadır. TEKNOFEST’e katılan birçok genç, burada kazandıkları tecrübelerle akademik ve profesyonel kariyerlerinde önemli adımlar atmışlardır. Örneğin, TEKNOFEST 2022’ye katılan bir grup lise öğrencisi, geliştirdikleri yapay zekâ projesiyle uluslararası bir yarışmada birinci olmuş ve bu başarıları sâyesinde dünyâ çapında tanınan üniversitelerden burs kazanmışlardır. Bu tür başarı hikâyeleri, gençlerin teknoloji geliştirme süreçlerindeki etkisini ve önemini gözler önüne sermektedir. 

Gençlerin teknoloji geliştirme süreçlerine katılımı, sâdece bireysel başarılarla sınırlı kalmamakta, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik gelişime de büyük katkılar sağlamaktadır. Gençlerin inovatif projeleri, yeni iş alanlarının açılmasına, yerli üretimin artmasına ve teknolojik bağımsızlığın sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu da ülke ekonomisinin güçlenmesi ve rekabet gücünün artması anlamına gelmektedir. 

TEKNOFEST’in ortaya koyduğu başarı hikâyeleri, gençlerin teknolojiye olan ilgisinin ve katılımının ne kadar önemli olduğunu açıkça göstermektedir. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerin katılımıyla gerçekleşen bu etkinlik, sâdece gençlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda ülkenin teknolojik altyapısını ve inovasyon kapasitesini de güçlendirmektedir. Gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin artırılması, bu alandaki bilgi birikiminin ve yeteneklerin genişlemesi anlamına gelmektedir. Bu da uzun vâdede Türkiye’nin küresel teknoloji sahnesinde daha güçlü bir yer edinmesine katkı sağlamaktadır.

TEKNOFEST’in bir diğer önemli katkısı da gençlerin yenilikçi fikirlerini ve projelerini yatırımcılarla buluşturmasıdır. Festival sırasında düzenlenen etkinlikler ve paneller, genç girişimcilerin projelerini tanıtmalarına ve yatırımcılarla bağlantı kurmalarına olanak tanımaktadır. Bu sâyede, gençlerin projeleri sâdece fikir aşamasında kalmayıp, hayâta geçme ve ticârî bir değere dönüşme şansı bulmaktadır. Bu da gençlerin teknoloji geliştirme süreçlerindeki rolünün ve öneminin bir diğer somut göstergesidir.

TEKNOFEST, gençlerin yanı sıra, toplumun geniş kesimlerinin de teknolojiye olan ilgisini artırmayı hedeflemektedir. Festivalde düzenlenen etkinlikler, sergiler, gösteriler ve atölye çalışmaları, her yaştan katılımcının teknolojiyle tanışmasına ve bu alanda bilgi sâhibi olmasına olanak tanımaktadır. Bu da toplum genelinde teknolojik farkındalığın artmasına ve teknolojiye olan ilginin yayılmasına katkı sağlamaktadır. 

Gençlerin teknoloji geliştirme süreçlerine katılımı, sâdece bireysel başarılarla değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik gelişime sağladıkları katkılarla da göz ardı edilemez bir gerçektir. TEKNOFEST gibi etkinlikler, bu potansiyelin açığa çıkmasına ve gençlerin geleceğin dünyâsında önemli bir yer edinmelerine büyük katkı sağlamaktadır. Gençlerin teknolojiye olan ilgisi ve bu alanda sundukları yenilikçi çözümler, geleceğin dünyâsında büyük değişimlere yol açacak ve toplumun her kesimine fayda sağlayacaktır.

Teknolojik gelişmelerin halkın geniş katılımıyla ve özellikle gençlerin aktif rolüyle şekillendiği bir dünyâda yaşıyoruz. TEKNOFEST, bu sürecin en somut örneklerinden biri olarak, gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmakta, yenilikçi projeler geliştirmelerini teşvîk etmekte ve bu projeleri hayâta geçirmelerine olanak tanımaktadır. Gençlerin teknoloji geliştirme süreçlerindeki rolü ve önemi, sâdece bireysel başarılarla değil, aynı zamanda toplumsal ve ekonomik gelişime sağladıkları katkılarla da göz ardı edilemez bir gerçektir. TEKNOFEST gibi etkinlikler, bu potansiyelin açığa çıkmasına ve gençlerin geleceğin dünyâsında önemli bir yer edinmelerine büyük katkı sağlamaktadır.

Haziran 2024, sayfa no: 6-7-8-9

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak