Ara

ed-Dār (cc)

ed-Dār (cc): Zarar verici şeyler dâhil her şeyi yaratan; insanları çeşitli biçimlerde zarara sokanları, azgınları ve sapkınları zarara uğratan anlamında Allâh’ın e...
ed-Dār (cc)