Ara

Kelime-i Tevhîd’in Şartları

  Allah Teālâ’nın yaratma ve emretmede tek ilâh oluşunu fonksiyonel biçimde Kur’ân-ı Kerîm âyetleriyle insanlara ilân eden Hz. Peygamber (s...
Kelime-i Tevhîd’in Şartları