Ara

el-Berr (cc)

el-Berr (cc)

el-Berr (cc): İyilik eden, vaadini yerine getiren. Kulları hakkında bağışı, iyiliği çok olan, onlar için kolaylık ve rahatlık isteyen anlamında Allâh’ın esmâ-i hüsnâsından biridir. Kâinattaki iyilikler ve güzellikler, hayâtın insanlar için kolaylaştırılması, türlü lütuflara mazhar olmaları Allâh’ın el-Berr isminin âleme tecellîsidir. Bu isim sâyesinde insanlar birbirlerine ve diğer canlılara daha güzel davranma alışkanlığını elde etmektedirler. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerîm’de el-Berr ismine şöyle atıfta bulunmuştur: “Şüphesiz biz bundan önce de [yalnız] O'na yalvarırdık: [ve O, bize şimdi gösterdi ki] yalnız O'dur gerçekten iyilik eden/Berr ve gerçek rahmet kaynağı!” (Tūr, 52/28) Yüce Allâh’ın, hazînelerinden bağışta bulunması bir eksiklik oluşturmayacağı için verdiklerinde kimseden bir karşılık beklemez. O, bir şey beklemekten ve ihtiyaçtan müstağnîdir. Allah’tan başka da kimse böyle bir istiğna ile muttasıf olamaz. Peygamber Efendimiz de el-Berr ismini esmâ-i hüsnâ içerisinde saymıştır. (Tirmizî, Daavât, 82.) 

Müslüman bir şahsiyet bu isimden gerekli dersleri ve nasîbini almalıdır. Mü’minler, insanlara iyilik yapmakta yarışa girmelidirler. Bu bağlamda insanların sıkıntılarını gidermekte, onları huzūra kavuşturmakta, maddî ve mānevî yaralarını sarmakta öncü olmalıdırlar. Tüm yapılan iyilik, hayır ve hasenâta karşılık beklememek de bu isimden alınan payla orantılıdır. Allah Teālâ’nın bu isminden en çok pay alması gereken kesimlerden biri de, devletin en üst kademelerinde çalışan yöneticiler olmalıdır. Onlar şâyet bu isimle ahlâklanacak olurlarsa; halkın māneviyâtı, inancı, inançlarını fesâda veren yıkıcı faaliyetler, yoksulluk sorunları ve tedâvîleri, kamu hizmetlerinin dağıtımındaki adâlet, eğitim ve öğretimin tüm toplumu kucaklaması, yol emniyeti, din, mal, akıl, can ve nâmus güvenliğinin temini, hastalıkların tedâvîleri, savunma sanâyiinin geliştirilmesi, insan sağlığına zararlı gıdaların tahlîli ve alınması gereken önlemlerin ayrıntıları yöneticilerin asıl gündemleri olacaktır. Bu isimle ahlâklanmayan anne-baba nasıl ki çocuklarına kaba davranır onları ihmâl ederse aynı şekilde bu isimden pay almayan yöneticiler de halkını ihmâl eder, sorunlarına çözüm bulmaz. Fildişi kulelerde yaşamayı tercîh ederler. Halkın sıkıntılarını gidermezler. İnsanların el-Berr isminden aldıkları nasip ile Allah Teālâ’yı yeterince tanıma; mārifetullah arasında doğru orantı vardır. Mārifet eksikliği, kabalık ve zulmün sebeplerinin başında gelir.

Şubat 2022, sayfa no: 28-29

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak