Ara

Kâ’ab bin Malik, Hukuk ve Ahlâk

Mâzeretsiz olarak Tebük Gazâsına katılmayan Kâ’ab Bin Mâik, cezâlandırılıp çilesini doldurduktan sonra bağışlanır. Ve Resûlullâh’ın huzûruna çağırılır. Orada aralarında şu konuşma geçer: Kâ’ab:...
Kâ’ab bin Malik, Hukuk ve Ahlâk