Ara

Sȗfȋ Gelenekte Kıyâfetin Dili

Allâh’ın isimlerinden birisi de es-Settȃr’dır. O, ayıpları örten, kusurları âşikâr kılmayan ve yanlışlıklara mühlet verendir. Kusursuz insan olmaz. Her hâli ile serâpâ güzel ve sonsuz kemal sâhibi ola...
Sȗfȋ Gelenekte Kıyâfetin Dili