Ara

 Ehlullahın Gönlünden

Pazartesi ve Cuma gecelerine dikkatle bu geceleri zikir, fikir ve murakabeyle (Rabbimizin bizi müşahede ettiğini, her an gördüğünü tefekkürle) ihya edelim hususen. Kalbimizi gözden geçirerek; kab...
 Ehlullahın Gönlünden