Ara

Hicrette Hz. Ebû Bekir (Radıyallâhu Anh)

Hicrette Hz. Ebû Bekir (Radıyallâhu Anh)

Resûl-i Ekrem Efendimiz’in Hilâfet İçin İşaretleri Kâsım Muhammed bin Ebî Bekir –radıyallahu anh- der ki: Bir gün Âişe –radıyallahu anha- şiddetli baş ağrısına tutulduğundan ölüme sebep olacağına işareten “Vay başım” demesi ile Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem-: - “Şâyet sen benim hayatımda vefât edersen ben senin için istiğfar eylerim,” buyurdu. Âişe (r. anha) bu kelâmdan müteessir olarak: - “Vay başıma gelen vallahilazim benim vefâtımı muhakkak arzu ediyorsun, benim vefâtım günü akşamı beni unutup zevcelerinizden biri ile yatacaksınız değil mi?” diye hiddetlendi. Rasûlullah (sav) Hazretleri Âişe’nin hiddetini teskin için: - “Ey Âişe! Sen merak etme, vazgeç o “vay başım” sözünden. Ben senden evvel vefât edeceğim. Sen daha çok yaşayacaksın. Hakka ki, Ben şimdi niyet ediyorum: “Ebu Bekir ve oğluna haber göndereyim ve ona Benden sonra hilâfete vasiyyet ve muâhede eyledim. Zira sonra bir takımları bir şeyler demesinler. Başkaları hilâfet arzusunda bulunmasınlar. Fakat sonradan hatırıma geldi ki, zâten Allah Teâlâ Hazretleri Ebû Bekir’den gayrisine hilâfeti ebâ eder ve bütün ehl-i iman da müdâfaa eder.” buyurdu. Veya şu son fırkanın takdîm veya te’hiri ile Allah Teâlâ Hazretleri def’ ve bütün ehl-i imanda ebâ eyler, buyurdu. Yani benden sonra hilâfete Ebû Bekir Sıddîk’dan başka hiçbir ferdi tayin ve intihab edemeyecekler, demektir. Fakat Ebû Bekir (ra)’ın mahdûmunun davetine niyyet buyurmasının hikmeti mahzâ ictihad ve meşveret makamında veya mahzâ Hz. Âişe’nin hatırını tesellî ve tatyib makamındadır, dediler. İşbu hadis-i şerif, mu’cizât-ı nebevîden olup Ebû Bekir Sıddîk’ın hilâfetine nass-ı sarih olabilir. Cübeyr bin Mut’ım –radıyallahu anh- der ki: Resûl-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem- Hazretlerinin nezd-i risaletpenâhilerine bir kadın gelip avdet ederken Rasûlullah (sav) Hazretleri o kadına tekrar nezd-i risaletpenâhiye gelip müracaat için emir ve irâde buyurdukda kadın: - “Ya Rasûlullah! Ben buraya gelip de seni bulamaz isem ne yapayım? Kime müracaat edeyim? dedi. Rasûlullah (sav) Hazretleri o kadına cevaben: - “Şâyet sen beni bulamazsan Ebû Bekir’e müracaat eyle” buyurdu. Bu hadis-i şerifte Ebû Bekir (ra) Hazretlerinin hilâfetine işaret olmakla hem Ebû Bekir Sıddîk’ın sâir sahâbeden efdaliyetini ve hem de mu’cize-i nebeviyyeyi müş’irdir. Hazreti Ebû Bekir Sıddîk (ra)” kitabından alınmıştır.

Mahmut Sami Ramazanoğlu (ks) (Ağustos 2016)

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak