Ara

Tasavvuf ve İstikâmet

Cüneyd-i Bağdadî (ks) Hazretleri, “Tasavvuf bir evdir, kapısı şeriattır” der. Bu tek cümlelik sözle tasavvuf yolunun çizgisi açık ve net olarak ifade edi...
Tasavvuf ve İstikâmet