Ara

Tasavvuf ve İstikâmet

Tasavvuf ve İstikâmet

Cüneyd-i Bağdadî (ks) Hazretleri, “Tasavvuf bir evdir, kapısı şeriattır” der. Bu tek cümlelik sözle tasavvuf yolunun çizgisi açık ve net olarak ifade edilmiştir. Kur’ân ve Sünnet’e bağlılık noktasında en ufak bir tavizi kabul etmeyen bu yolun hedefi, kişiyi istikamete ulaştırmak, istikamette sabit kılmaktır. İstikamet ise niyet ve amelde Yüce Mevlâ’nın işaret ettiği şekilde yaşayıp, ebedî yurda gayretle hazırlanmaktır. 

Bu mânâda Şah-ı Nakşibend (ks) Hazretlerinin seçkin müridlerinden Şeyh Yakub-i Çerhî (ks) şöyle der:

İstikamet, kişinin sözlerinde, işlerinde ve hallerinde belli olur. Çünkü istikamet zâhirde ve bâtında meydana gelir ve insanı ebedî saadete ulaştırır. Allah Tealâ ayet-i kerimesinde şöyle buyurur:

“Rabbimiz Allah’tır deyip sonra dosdoğru olanlar var ya; onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki: Korkmayın, üzülmeyin, size vaat edilen cennetle sevinin!” (Fussilet, 30.)

Kıymetli Okurlarımız,

Gönüllerindeki sevdayı verenel olarak bütün dünyâ ile paylaşma gayretindeki Yenidünya Dergisi, 28. yılına büyük bir heyecanla giriyor. Yenidünya Dergimiz 28 yıldan beri gönülleri ısıtmaya çalışan bir irfan ocağı gibi yanmaya devam ediyor. Kalbimize ve aklımıza fikir tohumları ekiyor. Her sayımızda 20 yaşındaki bir gencin heyecanını görmek hepimizi mutlu ediyor. Hanımefendi ve Beyza Çocuk eklerimizle her ay yeniden çiçek açarken, hâl diliyle şöyle sesleniyoruz:

“Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası.”

Yenidünya Dergimizi her ay en az on beş bin aileyle buluşmasını hedefliyoruz. Bunu başarabilmek için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağız. Hem muhteva daha ilgi çekici olacak, hem de hazırladığımız hediye kitabımızın çokça sevileceğine inanıyoruz. Desteğinizi, ilginizi taleb ediyoruz...

Ve minallâhi’t-tevfîk                                                                                       Hasan HAFİF

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak