Ara

O Hz. Sâmî (ks)

Sâmî Efendi’yi anlatmak, onun şahsında evliyâdan bahsetmek, kişinin kendi vüs’atine anlayışına göredir. Allah Teâlâ’yı senâda Aleyhissal...
O Hz. Sâmî (ks)