Ara

Gönül Beytullahtır

Gönül beytullahdır. Misâfirleri, yoluna düşen âşıklardır. Evin gümüşten altından olması değil, hânede meskûn olandır aranan. “Şerefü'l-mek&a...
Gönül Beytullahtır