Hullet (Dostluk)

Hullet (Dostluk)
Rasûlullâh –sallallâhu aleyhi ve sellem-‘den rivâyet olunan bir hadîs-i şerîfte O şöyle buyurmuştur: “Merhamet, ancak şakî kimsenin kalbinden sökülüp atılmıştır.” Amr ibn’ül-As’ın oğlu Abdullah -radıyallâhu anh-‘ın rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte aziz Peygamberimiz buyuruyorlar: “Merhamet edenlere Allah Teâlâ da merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki semâda olan da size merhamet etsin.” İşârette şöyle deniliyor: Allah Teâlâ dostu İbrâhîm  -aleyhisselâm-‘ı yüksek mevkilere lâyık olan edeb ile terbiye etti ve kullarının esrârına muttalî olduğu zaman nasıl güzel bir ahlâk ile ahlaklanacağını ona bildirdi. Kasama bin Zübeyr -radıyallâhu anh-‘den mervîdir ki: İbrâhîm  -aleyhisselâm- bir gün kendi kendine insanların en merhametlisi olduğunu düşününce Cenâb-ı Hakk onu küre-i arzın üstüne yükseltti ve kullarının amel ve ahvâline onu muttalî kıldı. İbrâhîm  -aleyhisselâm- derhâl: - Yâ Rabbî! Onları helâk eyle, diye duâ eyledi. O zaman Cenâb-ı Hakk buyurdu ki: - Ey İbrâhîm! Ben senden daha merhametliyim. Şimdi in buradan. Olabilir ki onlar isyanlarından döner tevbekâr olurlar. Hazret-i Ali, Peygamberimiz  -sallallâhu aleyhi ve sellem-‘den rivâyet ediyor: “Allah Teâlâ İbrâhîm –aleyhisselâm-‘a yer ve gökleri gösterdiği vakit, İbrâhîm –aleyhisselâm- Allâh’a karşı isyan etmekte olan birini gördü. Ve Allâh’a onu helâk etmesi için duâ etti, Allah Teâlâ onu helâk etti. Başka bir âsîyi gördü, onun için de bedduâ etti. O da helâk oldu. Diğer başka bir isyankârı gördü, onun da helâk olmasını diledi, o da helâk oldu. Böylece birkaç kişi helâk edildi. Bunun üzerine Cenâb- Hakk, İbrâhîm -aleyhisselâm-‘a şöyle vahiy buyurdular: - Ey İbrâhîm! Muhakkak sen duâsı müstecâb bir kimsesin! Kullarımın helâki için bana duâ etme! Zîrâ onların benim yanımda üç hususiyetleri vardır: 1- Kul, yaptıklarına ya tevbe eder ben de tevbesini kabul ederim, 2- Veya onun zürriyetinden beni zikredecek bir nesil çıkar, 3- Veyahut da kıyâmet gününde istersem onu affederim, istersem cezalandırırım.” Mahmud Sâmi Ramazanoğlu (ks)

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın.

Bülten Aboneliği