Ara

Zikirle Geceleri İhyâ Eden Kalp

Zikirle Geceleri İhyâ Eden Kalp
Kıymetli kardeşlerim! Ârifler “İnsan âlem-i ekberdir.” demişlerdir, yâni insan en büyük âlemdir. İnsanın bedenindeki kalp ise merkez-i umûmîdir. Bir misâlle bu meseleyi biraz izah etmeye çalışayım. Bir topluluğun karşısına konan büyük bir ayna düşünün, bu ayna binlerce insanı içinde çok rahat gösterebilir. O aynaya bakıldığında, karşısında on bin kişi de olsa hepsi onun içinde gibi görünür. Bütün ağaçlar, yer-gök, onlar da aynanın içinde yer bulurlar kendilerine. Nasıl ki ayna çok geniş bir alanı içine alıyor, âlem-i ekber olan insanın içindeki kalp de tıpkı bu ayna gibi âlemleri içine alacak denli bir büyüklüğe sâhiptir. Sâmi Efendimiz (ks), “Kalpte süveydâ-i derûn noktası, göz bebeği gibi bir nokta bulunur.” buyurmuştur. O nokta Arş’ı, Kürsü’yü, Kalem’i, dünyâyı, âhireti gösteren bir noktadır. Kardeşlerim, bizim kerâmete hiç meylimiz yok. Üstâdımız (ks) bize bunu emretmedi. “Derslerinizi çekerken mânevî olarak bâzı hâllere erişirseniz, gözlerinizi açın. Şâyet açmazsanız aldanır, yolda kalırsınız.” buyurmuşlardı. Herkesin bedeninde kalp var ama ehl-i gaflet bu dünyâda ondan habersiz. Gaflette olanların aksine öyle kimseler de var ki kalp gözleri açılmış, dört köşe yedi iklimi seyreder olmuşlar. Hz. Peygamber (sav) “Ümmetimin şereflileri hâfızlar ve gece ashâbıdır.” (Câmiu’s-Sağîr, 1063) buyurmuşlardır. Kalp geceleri ihyâ eder. Sen uyursun ama kalp zikreder. Sâmi Efendimiz (ks) kalp zikrini rûha değiştirirken, kalbin gâfillerin içinde de zikredip zikretmemesine bakardı. Habîb-i Ekrem (sav) aşkına, Kur’ân-ı Kerîm, Leyle-i Kadir, Ramazan-ı Şerîf aşkına, kara cübbeli Kâbe, kubbe-i hadrâ aşkına kalp gözlerimizi bu dünyâda açalım, gaflet perdesini kaldıralım. Efendimiz (sav) bir hadîs-i şeriflerinde şöyle buyururlar: “İnsanın bünyesinde bir et parçası vardır. Eğer o salah bulursa bütün cesed salah bulur; eğer o bozulursa bütün cesed bozulur. Dikkat edin o, kalptir.” (Buhârî, Îman, 39) Kalp ile dil iyi olduğu zaman bütün beden iyi olur. Kalp ile dil kötü olduğu zaman ise bütün vücut kötü olur. Mevlâ (cc) bizleri evliyâullâhın gözünden, gönlünden düşürmesin. Kalbini ve dilini muhafaza eden kullarından eylesin. (Âmîn) Hamdolsun âlemlerin Rabb’i olan Allâh’a. Kalemdar (ks)  (Şubat 2016)

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak