Ara

Vefatının On Üçüncü Sene-i Devriyesinde Gönüller Sultânı Hacı Hasan Efendimiz (k.s)'i Rahmetle Anıyoruz..

Tanışma şerefine erenler, Üstadımız Hacı Hasan Efendimiz'i (k.s) anlatmanın ne kadar zor olduğunu bilirler. Gönüller Sultanı Sami Ramazanoğlu (k.s) Efendimiz'in de ifadesiyle O, 'anadan doğma veli' idi. Kalb gözleri açık, muhabbet sevdalıları, kararmış çağın güzel ahlak abideleri olan bu evliyalar, 'Zübdetül Hakâyık' adlı eserde Hz. Peygamberimiz (s.a.v)'den rivayetle şöyle anlatılır: 'Onlardan birisinin teşbihi, kıyamet gününde bütün dünya dağlarını tasadduk edip de gelen bir kimsenin ecrinden daha fazladır. İstersen daha sayayım. Eba Zer.' 'Evet Ya Rasülullah' dedim. Mefhar-i Mevcûdat Efendimiz (s.a.v) saymaya devam etti: 'Onlardan birine bir kere nazar etmen, Allah indinde Beytullah'a nazar etmenden daha sevimlidir. Ona nazar eden Allah'a nazar etmiş gibidir. Onun sevindirdiği kimsedir. Onu it'am eden Allah'ı it'am etmiş gibidir. Eğer istersen ziyade edeyim ya Eba Zer?' 'Evet Ya Rasülullah.' 'Onların yanına günahlardan ısrar ede ede hantallaşmış bir topluluk oturunca Allah onlara nazar-ı rahmet ile nazar edip günahlarına hürmet etmeden kalkmazlar.' 'Ya Eba Zer, onların gülmeleri ibadettir, şakalaşmaları teşbihtir, uykuları sadakadır. Allah onlara her gün yetmiş kere nazar eder. Ben bunlara müştakım Ya Eba Zer!' Resulüllah (s.a.v) bitkin bir şekilde saçlarını düzeltti, sonra başını kaldırdı, ağlıyordu. Gözyaşları gözlerinden inci taneleri gibi dökülüyordu. Bir daha 'Aaah!' dedi, 'Onlara müştakım, onlara kavuşmak istiyorum.' buyurdu. Sonra Nebi sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz: 'Allah'ım onları muhafaza et, muhaliflerine karşı onlara yardım et. Kıyamette gözümü onlarla nurlandır.' buyurdu. Yeryüzünde saklanamayacak gerçekler vardır. Ne kadar itiraz etseniz de, ne kadar yokmuş gibi, önemsiz şeylermiş gibi göstermeye çalışsanız da onlar hep var olagelmişlerdir. İşte Allah'ın dostları da böyledir. Hadis-i şeriflerin sıhhat derecesine itiraz edebilirsiniz, ama bu onların vaki olmadığına delalet etmez. Şüphelerden arınmış bir kalp her insana nasip olmaz. 'Dikkat edin, Allah'ın o velileri ki, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.' Yunus Suresi 62. aye-t-i kerimesi ile işaret edilen gönül dostlarını, Ramazanoğlu Mahmud Sami Efendimiz, 'Semerat'ül Fuâd' isimli eserinde şöyle anlatır: 'Bir gülistan bahçesinde gerçi yüz bin gül biter. Bu gülistandan haber vermeye tek bir gül yeter.' Şairin, 'Bitmez güzelin vasfı, ağaçlar kalem olsa' dediği gibi, o insanların gönlünde sevda ateşi tutuşmayıp, muhabbet deryasında yanmayanların anlayabilmesi çok zor gözüküyor. Dualarımızı eksik etmeyelim. Sami Ramazanoğlu (k.s) Efendimiz'in irtihalinin ardından serdedilen dualar hakkında Üstadımız H. Hasan (k.s) Efendimiz, 'Bu duaların faydasını asıl sizler göreceksiniz.' buyurmuşlardı. Bizler de onların şefaatlerine erişmek için tavsiye ettiği hususlara riayet edelim. Vefat eden bir zata okunan Kur'an-ı Kerim'in sevabı bağışlandığında, vefat eden şahsın bundan istifade edeceği alimler tarafından kabul edilmiştir. Diğer günlerde olduğu gibi bilhassa Ocak ayı süresince hatimlerle, dualarla vazifemizi yerine getirmeye çalışalım. Rabbimiz dünya ve ahirette himmetlerinden mahrum etmesin. (Amin)

Alemdar-Ali Ramazan Dinç Efendi (ks)

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak