Ara

Salih İnsan Olmanın Şartları

Salih İnsan Olmanın Şartları

Kıymetli kardeşlerim! Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’inde buyuruyor: ‘Ey îmanla şerefyâb olan kullarım, îman rütbesini omuzuna takan kullarım! Allah’tan korkun ve sâdıklarla berâber olun.’ Allah’tan korkmanın ölçüsü ‘beyne’l-havfi ve’r-recâ’, yâni ‘korku ile ümit arasında’ olmaktır. Bir tek kişi cehenneme girecek dense, acaba o ben miyim diye düşüneceğiz. Çünkü günahlarımız çok. Bir tek kişi cennete girecek dense, inşâallah o ben olurum diye düşüneceğiz. Çünkü Allâh’ımızın rahmeti bol, O’ndan ümit kesilmez. Tasavvuf yoluna, tarîkat-ı âliyyeye, Allâh’ın sâlih kullarından olmak niyetiyle girilir. Sâlih bir insan olmak için gerekli şartlar şunlardır: Birincisi, ‘devâm-ı vudû’: Devamlı abdestli bulunmak. Abdestli olalım, huzurlu dolaşalım kardeşlerim, topraklarda nice şehitler yatıyor. İkincisi: Hilâf-ı hakîkat söz söylememek. Sözüne aslâ yalan katmamak. Üçüncüsü, gıybet etmemektir. Buyuruluyor ki hadîs-i şerifte:‘Gıybet zinâdan daha şiddetlidir.’ Dördüncüsü, namazı vaktinde edâ etmek. Amellerin en fazîletlileri üçtür: 1. Kâfirlerle cihâd etmek. 2. Ana-babaya ikrâm etmek, hizmet etmek, gönüllerini almak. 3. Namazı vaktinde kılmak. Beşincisi, geçirilmiş namaz ve orucu kazâ etmek. Kazâ edilecek, ayrıca bir de tevbe edilecek. Namaz çok önemlidir. Rabbimiz Kur’ân’da seksen üç yerde, sarahaten yüzlerce âyette de işâreten namazı emrediyor. Üstadımız, ders verirken bir günlük kazâ namazı kılmayı, varsa kazâ ve keffâret orucunu tutmayı tavsiye buyururlardı. Şerîat temeldir. O sağlam atılmalı ki üzerine tarîkat binâsı inşâ edilebilsin. Altıncısı, mürşid-i kâmile teslîm-i küllî ile teslîm olmak. Yıkayıcı elindeki ölü gibi. Ve her nefeste râbıta yapmak. Es’âd-ı Erbilî (ks), ‘Benim evlâtlarımın semtine şeytan yaklaşamaz. Çünkü kalbinde zikir var. Kalpte zikir olunca melekler şeytanları kovar’ der. Âyet-i kerîmede: ‘Allâh’ı ayakta, otururken ve yanınız üzerine yatarken zikredin. Yeryüzünde ve gökyüzündeki yaratılmışları tefekkür edin.’ (Nisa, 103.) buyuruluyor. Letâifler (vücuttaki zikir merkezleri) çalıştırılırsa ayakta iken, otururken, yatarken onlar zikreder. Ayrıca yatağa abdestli yatıp, uyuyuncaya kadar Allah, Allah diye zikredelim. Aksi halde uyku isrâf olur. Yedincisi, küçük-büyük bütün günahlardan sakınmak. Az nimeti az sanma kimden geldi ona bak, Az günâhı az sanma kime karşı ona bak. Allâh’a karşı olunca, küçük günah da büyük gibi oluyor; onun için her günahtan sakınalım kardeşlerim. Sekizincisi, târif olunan zikir, fikir, ahd-i mîsâkı yerine getirmeye gayret eylemek. Bunlara gayret edelim de inşâallah Rabbimiz bizlerden râzı olsun. Hamdolsun âlemlerin Rabbi olan Allâh’a (cc). Kalemdar  (k.s)

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak