Ara

Ölülerinize Şehâdet Kelimesini Telkîn Edin / Hamdi Hatipoğlu

Ölülerinize Şehâdet Kelimesini Telkîn Edin / Hamdi Hatipoğlu

Ebu Said el-Hudrî (ra) rivâyet ediyor. Rasûlullah (sav): “Ölülerinize Lâ ilâhe illallâh…(şehâdet) kelimesini telkîn ediniz.” buyurdular.1 Ölüye telkîn, son nefesini vermeden önce olması gerekir. Telkînin bu sırada yapılmasının faydası onun son nefeste kurtuluşuna (saâdetine) vesîle olmasıdır. Bu konuda Peygamberimiz (sav): “Son sözü ‘lâ ilâhe illallâh...’ olan kimse cennete girecektir” buyurdular. Bu telkînin definden sonra yapılan telkin olmasına da ihtimal vardır. Bu durumda yapılan telkîn de tabiî faydalıdır. Çünkü Hz. Ömer (ra): “Beni defnettikten sonra kabrimin başından hemen dağılmayın. Bir deveyi kesip etini parçalayacak kadar bir süre içinde mezarımın başında bekleyin. Sorgu melekleri gelince ola ki heyecandan ne söyleyeceğimi şaşırabilirim. Sizin orada bulunduğunuzu hissedersem cesâret alırım.” buyurmuşlar.

Bir de defin sırasında Kur’ân-ı Kerîm, Yâsîn-i Şerîf gibi bazı sûre ve âyetlerin açıktan okunması câiz değildir.2 Çünkü “Kur’ân-ı Kerîm okunurken onu dinlemek farzdır” (el-A’raf 7/204). O sırada bir kısım insanlar defin işleri ile uğraşıyor, bir kısmı konuşup sohbet ediyor. Herkes Kur’ân dinlemiyor.

Hüsn-ü Hâtimenin Alâmetleri (İyi bir ölüm)

1- Son nefesinde kelime-i tevhîdi söylemek,
2- Ölüm sırasında hüsn-ü zanda bulunmak (bkz. Hüsn-ü zan),
3- Allah yolunda şehîd olmak,
4- Allâh’a ibâdet ve tâat sırasında vefât etmek,
5- Cuma gecesi veya gündüzünde vefât etmek,
6- Ölüm sırasında alın kısmının terlemesi,
7- Kadının doğum veya “nifas3” sırasında vefât etmesi,
8- İhramlı iken ölmek,
9- İbâdet sırasında vefât etmek, meselâ: Bir kimsenin rükû veya secde ederken yâhud Kur’ân okurken vefât etmesi gibi.

Kötü Bir Ölümün (Su-i hâtime) alâmetleri

1- Tövbesiz ölüm,
2- Hazırlıksız ânî ölümler. Ehli takvâ için bir rahmettir. Çünkü ölümün acısını bilmez. Eğer gâfillerden ise uhrevî bir felâkettir (Allah korusun!).
3- Günah işlerken ölmek. Meselâ içki içerken, zinâ ederken, uyuşturucu kullanarak vs. gibi.
4- İntihar etmek,
5- Bid’at üzere yaşarken ölmek (sünnetlere karşı duyarsızlık),
6- Cihaddan firâr ederken ölmek,
7- (Gayr-i meşrû) Aşk sebebi ile ölmek,
8- Tevhîd kelimesini söyleme imkânı olmadan ölmek,
9- Ölüm sırasında anlaşılmayan sözler söylemek ve korku ifâde eden söz ve davranışlarda bulunmak.

Kabir Hayâtı ve Berzah

Eli boş gidilmez gidilen yere,
Rabbim; boş gelmedim, ben suç getirdim.
Dağlar çekemezken o ağır yükü,
İki kat sırtımda pek güç getirdim.

İnsan öldükten sonra kabirdeki berzah hayâtına intikâl eder, orada ikinci diriliş olan mükâfât ve cezâ gününe kadar bekler. Dünyâ hayâtını boşa geçiren kimse durumu anlayınca tekrar dünyâya dönmek için: “Tâ ki boşa geçirdiğim dünyâda iyi iş (ve hareket) yapayım” der. Aldığı cevap çok sert: “Hayır! Onun söylediği bu söz (boş) laftan ibârettir. Onun gerisinde ise, yeniden dirilecekleri güne kadar (süren) bir berzah vardır.”4

Kabir Dünyâ Hayâtının En Son, Âhiret Hayâtının İlk Konaklama Yeridir (Karakol)

Hz. Osman’ın (ra) kölesi Hânî’den rivâyet ediliyor: “Ebûbekir (ra) bir kabrin başına vardığı zaman sakalı ıslanıncaya kadar ağlardı. Ona: Sen böylece cennet ve cehennemi hatırlıyorsun. Sen değil de başkaları ağlasa olmaz mı? dediler. Bunun üzerine o: “Şüphesiz ki Rasûlullah (sav): “Kabir âhiret yurtlarından ilk menzildir, eğer bir kimse oradan kurtarırsa ondan sonra her şeyden kurtarmıştır. Eğer kurtaramazsa bundan sonra başına gelecekler var” dedi ve şöyle devam etti: “Ben kabirden daha korkunç bir manzara görmedim.” buyurdular.5

Sevgili kardeşim!

Taşların ve toprakların içinde olan kabir var…Sen bu kabirde kalacağın ilk gecen için ne hazırladın…? Sâlihlerin ve muttakîlerin kollarını sıvadıkları o kabir için…? Âlimleri ağlatan ve hâkimleri sızlatan bir gece… O geceden daha dehşetli bir gece hatırlayabiliyor musun?

“Sıcak dostların sana mezar kazarlar, seni yılanlarla karıncalara gıda olmak için toprağa gömerler.” (Mesnevî/ 3266)

Kabir Suâli

Kara yerden sana bir ev kazarlar,
Bir set çekip defterini bozarlar,
Üzerine beş on kerpiç düzerler,
Sağına soluna dönemezsin ha!

İki melek gelir suâl sormaya,
Amelin var mıdır cevap vermeye?
Hazırlanır topuz ile vurmaya,
Bir dahi yakanı alamazsın ha!

                                                  (Ruhsatî)

Ebu Hüreyre (ra) Nebî (sav)’in şöyle buyurduğunu rivâyet ediyor: Ölü kabre konduğu zaman, sâlih bir kimse ise kabrinde oturur hâle getirilir, onda hiçbir korku ve endîşe hâli yoktur. Sonra ona:

- Hangi dindensin? diye sorulur.

- “Ben Müslümanım.” der.

- “Muhammed diye söylenen birisi var onun hakkında ne dersin?” diye bir soru daha sorulur.

- “O bize Allah tarafından birtakım mûcizelerle gelen Peygamberimizdir, biz O’nu tasdîk edenlerdeniz” der.

- Rabbini gördün mü?

- Hiçbir kimsenin bu dünyâ gözü ile O’nu görmesi mümkün değildir.

Daha sonra kabirde cehennem tarafından bir delik açılır, oraya baktığında alevlerin yükseldiğini görür. Ona: Bak! İşte Allah seni buradan korudu, denir. Sonra da cennet tarafından bir pencere açılır. Oranın güzelliği ve câzibesini seyrederken:

- İşte burası senin kalacağın yer, denilir. Peşinden: Sen dünyâda kesin olarak inandığın ve o hal üzere öldüğün için inşâallah bu hal üzere de dirileceksin, denir.

Kabir Azâbı ve Nîmetleri

Bir güruh kabir azâbını inkâr ediyor. Oraya varınca görürler. Kabir azâbının varlığı kitap, sünnet ve icmâ-ı ümmetle sâbittir. Kitapla sâbit olmasının delîli: “Onlara iki kez azâb edeceğiz, sonra da onları büyük azâba ileteceğiz.”6 Firavun’un kavmi ise kötü azâba kavuşuverdi7 “Onları sabah ve akşam ateşe sokarlar. Kıyâmetin kopacağı gün de: Firavun’un âlini çetin azâba sokun (denilecek).”8

“Allah Teâlâ sağlam sözle îmân edenleri hem dünyâda hem de âhirette sapasağlam tutar.”9 Berâ b. Âzib, bu âyetin kabir azâbı hakkında indiğini Peygamber (as)’dan rivâyet ediyor.

Kabirleri Ziyâret Ediniz

Peygamber Efendimiz’in bu konuya teşvîk eden pek çok hadisleri vardır. Bunlardan birisi de şudur: “Kabirleri ziyâret edin, çünkü o size âhireti hatırlatır.”10

Peygamberimiz (sav) kabirleri ziyâret ederken: “Ey Müslümanların yurdu! Size selâm olsun. İnşâallah bizler de size kavuşacağız. Allah’tan size ve bize âfiyetler dileriz.” şeklinde selâm verirdi.

Kabir Azâbına Sebep olan Şeyler:

Kalp, göz, kulak, ağız ve dil, karın, cinsel organlar, el, dil ve bedenle yapılan her türlü günahlar kabir azâbına sebep olabilir. Kabir azâbı hakkında bizi en çok tehdît eden günahlar şunlardır:

 1. Gıybet ve söz taşıma (nemime),
 2. Yalan,
 3. Hıyânet,
 4. Küçük abdestten sakınmamak,
 5. Namaz kılmamak,
 6. Zinâ,
 7. Hırsızlık,
 8. Fâiz yemek,
 9. Haksız yere adam öldürmek,
 10. Giydiği elbise ile kibirlenmek,
 11. Bid’at,
 12. Sahabeye sövmek ve onlara buğz etmek,
 13. Zekât vermemek,
 14. İçki içmek.

Dipnotlar
1 Müslim
2 “Kur’ân okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin”. Gerek namaz içinde, gerekse namaz dışında Kur’ân okunurken, onun mânâlarını iyice anlamak, öğütlerinden faydalanmak ve davranışları ona göre ayarlamak için bütün dikkatleri ona vermek ve sükût etmek gerekir (Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe Meâli -Komisyon, 1992).
3 Kadınlarda doğumdan sonra meydana gelen kanamalardır. En fazla kırk gün sürer. Âdetlerine göre erken kesilenler de olabilir.
4 el-Mu’minûn, 99-100.
5 Ahmed ve Tirmizî
6 Tevbe, 101.
7 Ğâfir, 45.
8 Ğâfir, 46. Kabir azâbının isbâtı hakkında daha sonra geniş bilgi verilecektir. İnşâallah!
9 İbrâhîm, 27.
10 Müslim

Eylül 2019, sayfa no: 58-59-60-61

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak