Ara

Kararmış Gönüller

Kararmış Gönüller

Kıymetli kardeşlerim!

İnsanın gönlü kirlenir, kararır. Nelerden kararır gönül? Haram yolla elde edilen mallardan, fâizden, rüşvetten gelen paralardan gönül kararır. Haram lokma insanın içine girince kalbi karartır; kırk gün o kimsenin ameli tutulur, duâsı kabûl olunmaz.

Bir de kişi fâsık kimselerle çok düşüp kalkarsa, bu da kalbi karartır. Kararmış gönlün parlaması şu beş şey iledir:

  1. Sâlih İnsanlarla Berâber Olmak:

Rabbimiz âyet-i celîle-i cemîlesinde; ‘Sâdıklarla ve sâlihlerle berâber olun!’1 buyuruyor. Efendim her zaman nasıl berâber olalım? Gönlümüz berâber olunca hem râbıta olur, hem de dizinin dibinde oturmuş gibi oluruz. Bir Fars atasözünde şöyle ifâde edilmiştir:

 

‘Gönlünüz bizimle berâber olursa Yemen kadar uzakta olsanız da asâmız gibi yanımızda olursunuz. Gönlünüz bizimle olmazsa yanımızda otursanız da Yemen kadar uzaktasınızdır.’

Bu yüzden sâlihîn ile oturup kalkarsanız kalbiniz parlar. Nasıl ki, Allah Teâlâ iri iri yağmur damlalarıyla yeryüzünü diriltir, rahmete gark ederse; ölü kalpleri de, hikmet sâhibi, zamânın velîleri ve kutb-ı cihanları vâsıtasıyla diriltir, o kalbleri kendi beyti hâline getirir.

  1. Kur’ân-ı Kerîm Okumak

Hâlik-ı zü’l-Celâl kudsî hadisde, ‘Kim benimle görüşmeyi arzu ederse Kur’ân okusun. Ben kullarımdan ne kadar büyüksem Kur’ân da bütün konuşulan sözlerden o kadar büyüktür’2 buyuruyor. Ayrıca Peygamberimiz (sav) müjde veriyor: ‘Kim üç İhlâs bir Fâtiha okuyarak yatarsa Allah onu ölümden başka her türlü tehlikeden ve zelzeleden muhâfaza eder.’3 ‘Bir ihlâs okuyan Kur’ân’ın üçte birini okumuş gibi olur.’4

  1. Mideyi Çok Doldurmamak

Kişi tıka-basa yerse kalbi kararır. Mideyi üçe ayırmalı; biri yemek, biri su biri de hava için. Sâliki, sülûkünde çok yemek mahveder. Nefsimizi az yemeye alıştıralım.

‘Mide tehî ten dürüst

Kesi tehî din dürüst.’

Yâni bu söze göre, insanın kesesi, kasası dolu olmazsa dînî ahvâli sağlam olur; midesi dolu olmazsa vücûdu sıhhatli olur. Mideyi çok doldurursak, aksine diğer bütün âzâlar acıkır. El acıkır, göz acıkır; başkasının nâmusuna şehvetle bakmaya başlar. Şehveti kuvvetlenir, kulak kötü şeyler dinlemeyi arzu eder. Mide acıktığı zaman ise bu âzâların hepsi mânen doyar.

  1. Namaz Kılmak

Namazlarımızı vaktinde edâ etmeli ve kazâya kalmış namazlarımızı da kılmalıyız.

Şu üç amel efdaldir: Cihâd etmek, anneye-babaya iyilik yapmak ve namazı vaktinde kılmak.5

Üstâdımıza bazı ihvanlar mektup yazarlar: ‘Namazlarımızı kazâ ede ede kazâ namazımız kalmadı. Yine kılalım mı?’ Mahmud Sâmî Efendimiz (ks): ‘Şâyet arzunuz varsa, biten kazâlarınızın yerine kıldığınız namazlar nâfile olur. Kılınan nâfile namaz ise, kulu Allâh’a yaklaştırır.’ buyurmuşlar.

  1. Seher Vaktinde Uyanık Olmak

Hâlik-ı Zü’l-Celâl’in hâcet kapıları seher vakitlerinde açılır. Kıymetli üstâdımız Es’âd-ı Erbîlî (ks): ‘Derslerinizi seherde yapın; ben de seherde yapıyorum, bütün kardeşlerimiz gözümün önünde oluyor’ buyurmuşlar. Dersini seherde yapan orucu zamânında tutmuş gibi olur. Daha sonraya bırakan, orucu kazâ etmiş gibi olur.

Hâlikımız bizleri; gönlünü parlatmış ve böylece gönlü beyt-i ma’mûr hâline gelmiş kullarından eylesin! Âmîn!

Hamdolsun âlemlerin Rabbi olan Allâh’a!

Dipnotlar:

[1] Tevbe, 9/119.

2 el-Müttekî, Kenzü’l-Ummal, Hadis No: 2257.

3 Ebu Davud.

4 Buhârî, Fedailul Kur'an 13; Tevhid 1.

5 Buhârî, Mevâkît 5; Cihad 1; Edeb 1; Tevhîd 48; Müslim, İman 137, 139; Tirmizî, Salât 14; Birr 2; Nesai, Mevâkît 51.

Temmuz 2018, sayfa no: 38-39

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak