Ara

Kadir Gecesi

Kadir Gecesi
Kıymetli Kardeşlerim! Rabbimiz teâlâ ve tekaddes hazretleri, Kadir Sûresi’nde buyuruyor: “Biz onu (Kur’ân’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sana haber veren oldu mu? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Zîrâ o gecede her iş hakkında birtakım emirler alarak Rablerinin izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner. O gece, tâ güneşin doğuşuna kadar selâmettir.” Bu gecede Rabbimizin rızâsı hızlı yağan yağmurlar gibi akıyor. İnsanlığı cehâlet karanlıklarından kurtaran Kur’ân’ımız bu gecede nâzil oldu. Bin aydan hayırlı. Bin ayı hesâb ettiniz mi? Tam 83 sene yapıyor. Kadir’imiz mübârek olsun. Melekler mü’minlerin namazlarını, terâvihlerini, vaaz dinleyişlerini, zikirlerini seyretmeye gelir ve onlara imrenirler bu gece. Rabbımız da meleklere, câmiye koşan genç-ihtiyar mü’minleri gösterip: Hani siz, Âdemoğlu için kan döker diyordunuz, buyurarak râzı olduğunu bildiriyor. Melekler: “Yâ Rabbi! Semâdaki meleklerin zikrinden, mü’minlerin inleyerek “estağfirullâh” deyişleri daha tatlı geliyor.” diyorlar. Onun için bu gece çok istiğfar okuyacağız, tevbe edeceğiz. Günahlarımız kar gibi eriyecek inşâallâh. Evet, Kur’ân’ımız bu gece indi. Fakat Kur’ân-ı Kerîm’in kıymetini bilemiyoruz. Çocuklarımız gazete okuyor, mecmua okuyor, roman okuyor da Kur’ân okumasını bilmiyor. Kur’ânsız ev haraptır. Yavrular Kur’ân okuyacak evde. O zaman ziynetlenecek ev. Melekler dolacak oraya. Kur’ân’ımız çok şerefli bir kitaptır. Peygamberimiz (sav) buyuruyor: Ümmetimin en şereflileri hâfız-ı Kur’ân olanlar ve gece kalkıp namaz kılanlardır. Kur’ân, her okunuşunda rûhânî zevk duyuran, hiç usanç vermeyen bir kitaptır. Kur’ân, dünyâyı idâre edecek bir ilâhî nîzamdır. Çocuklarını diri diri gömenler O’nun önünde secdeye kapandılar. Bugün rezil ve perişan olduğumuz, O’ndan ayrıldığımızdandır. Mevlâmız bu gece hürmetine bizleri yeniden Kur’ân’ımıza döndersin. Âmin. Hamdolsun Âlemlerin Rabbi olan Allâh’a… Kalemdar

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak