Ara

İhtiyaç mı İhtiras mı?

İhtiyaç mı İhtiras mı?

İhtiyaç mı İhtiras mı?

Çok kıymetli okurlarımız, hepinizi Allâh’ın (cc) selâmı ile selâmlıyorum. Yeni bir sayının tâzeliğini ve heyecânını sizlerle birlikte yaşamanın mutluluğu içerisindeyim. İşbu elinizdeki sayımızda “İhtiyaç mı İhtiras mı?” konusunu dosyamızda işledik.

Değerli Okurlarımız,

Allah (cc) insanoğlunu yeryüzünde halîfe olarak yaratmış ve ona belli sorumluluklar yüklemiştir. Yeryüzü ve üzerindekiler insanın tabiatına uygun kılınmış ve onun kullanımına verilmiştir. Yaratanını tanıyarak iç ve dış dünyâsının; ayrıca ibâdethâne olarak yeryüzünün de mâmur edilmesi insanoğlunun yegâne gâyesidir. Bunun için hayâtını sürdürmesi, ihtiyaçlarını karşılaması gerekmektedir. Çalışıp çabalamak, ekonomik faaliyetlerde bulunmak zorundadır.

İhtiyaçların karşılanması dünyâ nîmetlerinden bir kısmına sâhip olmayı gerektirir. Yeme içme, giyinme ve barınma ihtiyaçların en başında gelir. İnsanoğlu yaratılış îtibâriyle diğer canlılardan farklı olduğundan hayat standartları ve ihtiyaçları da farklı ve özeldir. Mutlu bir hayat sürdürebilmesi için belli kurallara uymak zorundadır. Her ne kadar bağımsızlık dürtüsüne ve irâdeye sâhip ise de insanlarla bir arada yaşamak zorundadır. Bu zorunluluklar insanın hem kendi nefsine hem de başkalarına karşı belli sorumluluklar yükler.

Fakat insanoğlu genellikle ihtiyaçları ile ihtiraslarını birbirine karıştırmakta, gerçek
saâdeti geçici mutluluklara fedâ etmektedir. Bu yüzden Cenâb-ı Hakk, yaratılış maksadını aşmaması ve kimseye zarar vermemesi için insanoğlunun ihtiyaç ve ihtiraslarına sınırlamalar koymuştur. Beşeriyetin çektiği bütün sıkıntı ve acıların temelinde bu ihtirasların mücâdelesi yatar...

Kıymetli Takipçilerimiz,

Abdullah b. Mes’ûd (ra)’ın tekrâr ettiği şu duâ ile bitirelim:
"Allâhım! Azdıran zenginlikten, şaşırtan fakirlikten, alçaltan nefsten, faydasız işten Sana sığınırım."

Ve minallâhi’t-tevfîk

Aralık 2020, sayfa no: 1

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak