Ara

İbrâhim Ethem (ks) Hazretlerinden Vasiyetler

Kıymetli kardeşlerim! Bir Hadîs-i şerifte Fahr-ı Kâinât Efendimiz (sav): “Din nasîhattir, din nasîhattir, din nasîhattir.” buyuruyor. Din, nasîhatle kuvvetlenir. Onun için Allâh’ın velî kulları hep dostlarından nasîhat istemişler. İbrâhim Ethem anlatıyor: Evime birtakım misâfirler geldi. Onların büyüklerden olduğunu anladım ve bana biraz nasihat edin, dedim. Onlar da “Sana yedi şeyi tavsiye ediyoruz” dediler:
  1. Her kimin kelâmı çok olursa onda kalp uyanıklığı olacağını zannetme. Faydasız sözden, mâlâyâniden uzak durmalı. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.): “Benim şefâatim, günâhına tevbe-i nasuh ile tevbe eden büyük günahkârlaradır.” buyuruyor. Büyük günahlar tevbe ile küçülür, affolur; lâkin, 'ne olacak canım kerahat bu' diye yaptığın küçük kusurlar işleye işleye büyür.
  2. Kimin yemesi çok olursa, onda hikmet olacağını zannetme. Sâmi Efendimiz (k.s.) hazretleri her geldiğinde size, bize: “Az yeyin, az konuşun, az uyuyun.” buyurmadı mı? Mide bir kesedir, o keseyi tıka basa doldurmayın. Üçte birini yemeğe, üçte birini suya, üçte birini havaya ayırın. Hem vücûdunuz sıhhatli olur hem de ibâdetinizden lezzet alırsınız.
  3. Her kimin kötü insanlarla konuşması, arkadaşlığı çok olursa onda ibâdet zevki olacağını zannetme. Elmer’ü dîn-i halîlih: Kişi arkadaşının dîni üzeredir. Konuştuğumuz, görüştüğümüz insanlara dikkat edelim.
  4. Her kim dünyâ malını çok severse, onda iyi ölüm olacağını zannetme.
Peki dünyâ muhabbetinin ilacı var mı efendim? Evet, dünyâ muhabbetinin ilacı ölümü çok düşünmektir. Bak dersimizde bile râbıtadan önce tefekkür-ü mevt yapıyoruz. Sür çıkar ağyârı dilden, tâ tecellî ede Hakk Pâdişah konmaz sarâya hâne mâmûr olmadan Yûnus ko yalan dâvâyı Gel ortaya ko sivâyı Temiz et gönül evini Dost gelicek kondurmaya Dost, kutb-u cihânın râbıtası; dost, Muhammed Mustafa (sav)’in muhabbeti; dost, Allah muhabbeti.
  1. Her kim dînî bilgilerden câhil olursa, onda gönül diriliğinin olacağını zannetme. Evimize bir ilmihâl kitabı alalım, çoluğumuza çocuğumuza dîni öğretelim.
  2. Her kim zâlimlerle, haksızlarla arkadaşlık ederse, onda din doğruluğu olacağını zannetme.
  3. Her kim aklı ermez kötü insanları kendinden hoşnûd etmeye gayret ederse, tabasbus yaparsa, onda Allâh’ın rızâsı olacağını zannetme.
Mevlâmız bizleri rızâsından mahrûm etmesin. Gönlümüzü diri kılsın, âmîn. Hamd olsun Âlemlerin Rabbi olan Allâh’a. Kalemdar (ks) (Temmuz 2016)

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak