Ara

Hz. Lokman’dan (as) Öğütler / Kalemdar (ks)

Hz. Lokman’dan (as) Öğütler / Kalemdar (ks)

Kıymetli kardeşlerim!

Lokmân (as) buyurdu ki: Dört bin nebîyi tetkîk ettim. Onlardan şu sekiz kelimeyi insan­lara öğüt olarak seçtim:

  1. Eğer namazda iseniz, kalbinizi muhâfaza ediniz.

Vesveseyle namaz kılmayın. Namazda huzur ve huşû olmazsa o namaz, namaz değildir. Mü’minûn sûresinin bir ve ikinci âyetlerinde buyuruluyor ki: ‘Mü’minlerden namazlarında huşû sâhibi olanlar kurtuldu.’ (Mü’minûn, 23/1-10.)

Namazda huzur istiyor musunuz? O hâlde Reşahât kitabında geçen Şâh-ı Nakşibend Efendimizin şu tavsiyelerine kulak vere­lim:

Önce kazancınız helâlinden olsun. Bir lokma haram boğazdan girerse kırk gün ameli tutulur ve duâları kabûl olunmaz. Sonra huzurla, kimin verdiğini bilerek yiyin. ‘Yâ Rabbi! Bunları bize veren Sen’sin’ deyin.

Yemek huzurla yenmezse kalbin zikir çarkı dönmez.

Zikirle, tefekkürle yenen lokmalar nûr olur, kalbimize feyz ve­rir. Biz gafletle dolduruyoruz mîdemizi. Bu hâl ile huzurlu na­maz kılabilir miyiz?

Helâl lokmaları huzurla yedik. Sonra abdesti de huzurla alın.Her uzvunuzu yıkarken abdest duâlarını okuyun, tevbe ve istiğfâr edin. Elleri yıkarken ‘Yâ Rabbi! Elimle ettiğim günahlara”, ağzı yıkarken ‘ağzımla söylediğim kötü sözlere tevbe olsun’ deyin. Sâdece dış yıkanmayacak, iç de yıkanacak böylece.

Ondan sonra, namaza başlarken ‘Allâhu Ekber’ derken, Rabbimizin huzûr-ı ilâhîsine durduğunuzu unutmayın.

Hoca Efendinin birisinin orta yaşlarda bir talebesi varmış. Ho­ca Efendi bir gün, talebesinin benzini sararmış görünce sormuş:

-Hayrola evlâdım, uykusuz musun?

-Kanâatiniz olsun Efendim, yatsıdan sonra abdestimi alıp hu­zurla namaza duruyorum. Kur’ân-ı Kerîm’in yarısını birinci rek’at­ta, yarısını da diğer rek’atta okuyuncaya kadar sabah oluyor.

-Evlâdım, yarın o nâfile namazını kılarken, Rasûlullah Efendi­miz’in (s.a.v.) huzûrundaymış gibi kıl. Ertesi gün de Cenâb-ı Hakk’ın huzûrunda, O seni görüyormuş gibi kıl.

-Peki Efendim.

Talebe ertesi gün Kur’ân’ı ancak yarısına kadar okuyabilmiş. Bir sonraki gün de başlamış Fâtiha’yı okumaya: ‘Yalnız sana ibâ­det eder, yalnız senden yardım dileriz’ (Fatiha, 1/5.) âyetine gelince, düşünmüş, dili böyle diyor amma aklına kasadaki para geliyor. Davarları, sığırları geliyor. Dükkânı, işleri, çoluğu, çocuğu geli­yor. O âyette takılıp kalmış ve başlamış ağlamaya. Sonunda yıkıl­mış, oraya düşmüş. Derse gelince hocası sormuş:

-Ne yaptın evlâdım?

-Efendim! Yalnız sana ibâdet ederiz’ âyetine gelince kalbimin parçalanacağını zannettim, demiş.

Ya Kardeşlerim!

Tarîkat, mârifet, hakîkat; hepsi Allâh’ı görür gibi namaz kılmak için.

Tasavvuf yolu, aşk ve muhabbet kazanarak ilim, amel ve ihlâsı içimize yerleştirmek içindir.

  • Başkasının evinde iseniz gözünüzü muhâfaza edin!

Mü’min kardeşinizin ırzına, namusuna; şefkat ve muhâfaza gözüyle değil de şehevî arzuyla baktınızsa yandınız. Allah cümlemizi korusun!

  • İnsanların arasındaysanız dilinizi muhâfaza edin!

Dedikodu ve gıybet etme! Bilip bilmediğin her şeyi söyleme! Kimseye bedduâ etme! Allah ıslâh etsin de! ‘Lâ havle ve lâ kuvve­te illâ billâh,’ de! Gücünüzün yetmeyeceği bir zulümle karşılaşır­sanız, boynunuzu bükün, gözünüzden yaş dökün.

  • Sofrada iseniz elinizi muhâfaza edin!

Elinize, boğazınıza sâhip olun. Görgüsüzce yemeyin! Lokmanızı alırken edepli olun!

     5-6.   İki şeyi hiç unutmayın: Allâh’ı ve ölümü.           

Kalp hep sağa sola kayar. Allâh’ı bir an unutmamak için kalbin ‘mutmainne’ye ermesi lâzım. Ancak o zaman huzûr-u dâim’e kavuşulur.

     7-8.   İki şeyi de unutun gitsin! Başkalarına yaptığınız iyiliği ve başkalarının size yaptığı kötülüğü.

Unutamıyoruz Efendim. Kolay değil tabiî. Zikrullâh ister, ibâdet ister, yetişmek ister, olgunluk is­ter.

Cenâb-ı Hakk’ı zikretmenin mânevî zevkini tattın mı, kîni, garazı unutur affedersin herkesi.

Rabbimiz bizleri bu güzel ahlâka nâil kılsın.

Hamdolsun âlemlerin Rabbi olan Allâh’a (cc)!

Kasım 2020, sayfa no: 36-37

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak