Ara

Hicrette Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh)

Hicrette Hz. Ebû Bekir (radıyallâhu anh)
Medine’de Rasûlullâh’ın (sav) mihmandarı Ebû Eyyûb el-Ensârî –radıyallahu anh- der ki: Rasûlullâh –sallallahu aleyhi ve sellem- hazretleri Medine-i Münevvere’yi teşriflerinde: - “Medine’de bulunan akraba ve taallûkatımızın hânelerinden bize en yakın olan hâne kimin hânesidir ve hangi hânedir?” diye sual buyurunca Ebû Eyyûb el-Ensarî –radıyallahu anh-: - “Ya Nebiyyallah benim hânemdir. Şu kuyu da benim kuyumdur.” dedi. Sonra Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem- hazretleri Ebû Eyyûb’a: - “Öyle ise gidip bize hânenizde ikametimiz için yerimizi hazırla” buyurdu. Ebû Eyyûb el-Ensarî –radıyallahu anh- da hazırladı. Sonra Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem- hazretleriyle Hz. Ebû Bekir’e hitaben: - “Allah Azîmüşşanın yümnü bereketi ve saâdeti üzere her ikinizde kalkınız lütfen ve tenezzülen hânemi teşrif buyurunuz.” meâlinde söz söyledi. Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem- hazretleri dahi Ebû Eyyûb el-Ensarî –radıyallahu anh-‘ın hânesine teşrif buyurup orada bir müddet müsâfereten ikamet buyurduklarında yahûdilerin a’lem-i ulemasından Abdullah bin Selâm, şeref-i İslâm ile müşerref oldu. Abdullah bin Selâm ve Diğer Medine Yahûdileri Abdullah bin Selâm, Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem-‘e hitaben: - “Yâ Rasûlallah! Ben şahadet ederim ki Sen hakiki Rasûlullahsın ve kıbel-i Îlahiden Sen’in getirdiğinin cümlesi hak ve gerçektir. Yehûd tâifesi bilirler ki, ben onların seyidiyim ve seyyidlerinin oğluyum ve onların a’lemiyim ve onların a’lemi olan bir zâtın oğluyum. Şimdi yahûdîleri lütfen huzûr-ı nebevîye celb ve da’vetle benim İslâm olduğuma onlar muttalî olmazdan evvel onlara beni sual ediniz. Benim mevkiimi kendileri de tasdik ederler. Zira sonra benim İslâm olduğuma muttalî olurlarsa onlar, hakkımda bende olmayan bir takım isnadâtda, zem ve tecâvüzde bulunurlar” diye rica etti. Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz hazretleri de, yahûdîleri huzûr-ı nebevîye celb ve da’vet ederek: - “Siz Allah Teâlâ’dan ittika ediniz. Şerik ve nazîri olmayan Allah Teâlâ’ya yemin ve kasem ederim ki, siz Benim nübüvvetimi ve min tarafillah meb’ûs hak peygamber olduğumu bilirsiniz ve hakka ki Ben size bihakkın hak dinle geldim İslâm olunuz” diye buyurdu. Yahûdîler ise cevaben: - “Biz o yoldan Siz’in peygamber olduğunuzu bilmiyoruz” dediler. Peygamber –sallallahu aleyhi ve sellem- hazretlerine bu sözü üç defa tekrar ettiler. Devam edecek. “Hazreti Ebû Bekir Sıddîk (ra)” kitabından alınmıştır.   Mahmut Sami Ramazanoğlu (ks) / Aralık 2015

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak