Ara

Hicrette Hz. Ebû Bekir (Radıyallâhu Anh)

Hicrette Hz. Ebû Bekir (Radıyallâhu Anh)
RESÛL-İ EKREM’E YAKINLIĞI Ebû Bekir - radıyallahu anh-‘ın îman ettiği gün kırk bin dirhem veya dinar malı vardı. Hicret ettiği gün yalnız beş bin dirhem veya dinarı kalmıştı. Ki, üst tarafını yani elinde kalan meblağı da hep rıza-i ilâhî ve Resûlü -sallallahu aleyhi ve sellem- uğrunda bezletmişti. Ve ezcümle mü’min olduklarından dolayı müşriklerin zulüm ve işkencelerine düçâr olan bir çok zuafây-ı müslimîni küffârın kayd-ı esâret ve işkencelerinden kurtarmıştı. Ebû Hüreyre -radıyallahu anh-‘ın rivâyet ettiği Ahmed bin Hanbel’in “Müsned”indeki hadis-i şerifte: “Ebû Bekir’in malından fâidemend olmuş değilim.” buyrulmuştur. Tirmîzî deki hadis-i şerifte: “Hiç bir kimsenin bizde mükafâtını vermediğimiz bir iyiliği kalmamıştır. Yalnız Ebû Bekir müstesna… Onun bize böyle iyilikleri vardır ki, onların mükâfatını kıyamet gününde Allah Teâlâ hazretleri verecektir.” buyurmuştur. Ve diğer ehâdîs-i nebeviye Ebû Bekir -radıyallahu anh-‘ın sehây-ı pesendîdesine şâhittir. “Velleyl Sûresi”nin nısf-ı ahîri de o sehânın Arş-ı Rahmândan nüzûl eden bürhan-ı tasdîkıdır. Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz hazretlerinin Hz. Ebû Bekir’e muhabbeti büyük bir hürmete mukarin idi. Feth-i Mekke günü peder-i mükerremleri Ebû Kuhâfe - radıyallahu anh-‘ı huzûr-ı saâdetlerine getirdiği vakit: - “Şu ihtiyar babanı ben yanına gidinceye kadar bırakıp rahatsız etmeye idin” buyurunca, Hz. Sıddîk dahi: - “Huzûr-ı âliye gelmeğe o ehaktır” demesi üzerine: - “Oğlunun bizim üzerimize olan iyiliklerinden dolayı biz onun hukukuna riayet ederiz.” buyurmuşlardır. Kendisi sahabî olduğu gibi Abdurrahman bin Ebi Bekir ve Muhammed bin Ebi Bekir ve kerime-i muhteremeleri Hz. Âişe bint-i Ebû Bekir ve Esmâ bint-i Ebû Bekir ve Ümmü Gülsüm bint-i Ebû Bekir bir de Ebû Atik Muhammed bin Abdurrahman bin Ebû Bekir bin Ebû Kuhafe hep sahâbidirler. Bu husûsiyet hiç bir kimseye nasip olmamıştır. “Hazreti Ebû Bekir Sıddîk (ra)” kitabından alınmıştır. Mahmut Sami Ramazanoğlu (ks) (Mart 2016)

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak