Ara

Güzel Ahlâk

Güzel Ahlâk
Kıymetli Kardeşlerim! İslâm dininde ahlâk, önemi büyük bir mevzu, muazzam bir ilimdir. Bu bahiste elimizde, ulemâmız tarafından kaleme alınan yüzlerce eser mevcuttur. İslâm dini kadar başka hiçbir dinde ahlâk, bu kadar şümullü ve mükemmel olarak ele alınmamıştır. Peygamber Efendimiz (sav) ashâbına şu tavsiyelerde bulunuyor:  “Sizden biriniz kendi nefsi için istediğini mü’min kardeşi için istemedikçe asla kâmil mü’min olamaz.”  “Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.”[1] Adana vâizi Avni Efendi bize şöyle bir hâdise anlatmıştı: “Bir gün bir Avrupalının misâfiri olarak bir havuzun kenarında oturuyorduk. Bir kuş geldi ve yanımıza kondu. Ben de ona küçük bir taş attım. Bunun üzerine ev sahibi beni polise götürdü ve bana kuşu incitmekten dolayı beş lira ceza ödetti. Tekrar eve dönünce ben: Bana, kuşlara bir daha taş atma deseydin ben de atmazdım, dedim. Bunun üzerine beni tekrar polise götürdü ve ‘bana yalan söylemeyi öğretiyor’ diyerek bana on lira ceza ödetti.” Kardeşlerim! Bizim önemle riâyet etmemiz gerekli olan ahlâkî kuralları medeniyet nedir bilmeyen batılılar bizlere öğretmesin. Bu emânetlere, ahlâkî düsturlara sıkı sıkıya yapışalım. Hem dünyâmızı âbâd edelim hem de âhiretimizi. Sâmi Efendimiz (k.s)  Adana’da vâizlik yaparlar. Câmi Üstâdımız  (k.s)’ı dinlemek için gelenlerle dolup taşar. Sâmi Efendimiz (k.s)’i çekemeyen bazı din adamları vâliye aleyhte ihbarda bulunurlar. Daha sonra bu durumu haber alan ve Üstâdımız Hazretlerini çok seven eşraftan bâzı kardeşlerimiz de şikâyetçileri görevden aldırmak için Ankara’ya, gerekli mercilere gitmeye hazırlanır. Üstâdımız hâdiseyi öğrenince derhal İstanbul’a hicret etmeye karar verir. “Bu memlekette benden incinenler varsa hicret ederim daha iyi. Çünkü Ali Dede nâmında mübârek bir insanın bana tavsiyesi var.” buyururlar. “Cihan bağında ey insan, nedir matlûbu ins ü cin Ne senden kimse incinsin, ne sen bir kimseden incin.” Cenâb-ı Mevlâ bizleri ahlâk-ı İlâhî ile ahlâklanan kulları zümresinden eylesin. (Âmin) Hamd olsun âlemlerin Rabbi olan Allâh’a. [1] Müslim, 1/650; Buhari, 1/13. Kalemdar

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak