Ara

 Ehlullahın Gönlünden

Pazartesi ve Cuma gecelerine dikkatle bu geceleri zikir, fikir ve murakabeyle (Rabbimizin bizi müşahede ettiğini, her an gördüğünü tefekkürle) ihya edelim hususen. Kalbimizi gözden geçirerek; kabirde, sıratta, mizanda, mahşerde kurtulmamıza vesile olan sevgileri elde etmeye çalışalım. Üç bin yıllık mesafe olan sırattan bizi aşağıya, ateşe atacak sevgileri gönlümüzden çıkaralım. Hud suresinin yüz on üçüncü ayetini düşünerek zalimlerin yaşadığı gibi bir hayat yaşamayalım. Tavırlarımız, yatıp-kalkmamız, aile hayatımız, ticari muamelemiz onlara uymadığı gibi, zalimlere kalben de meyletmeyelim. Tevbe sûresinin yirmi dördüncü ayetinde haber verilen sevgileri kalbimize yerleştirelim. 1- Allah (c.c.) sevgisi. 2- Rasûlullah sevgisi. 3- Allah ve Rasûlünün aşkını gönüllere nakşetme yolunda çaba ve gayret gösterme muhabbeti. Tekrar tekrar kendimizi hesaba çekerek düşünelim; Peygamberimiz (s.a.v.)'in önemle üzerinde durduğu, uyguladığı konular mı, silsile-i şerifte geçen büyüklerimizin dikkatle uymaya çalıştığı, en küçük bir hatadan dolayı yıllarca göz yaşı döktükleri hususlar mı önemli, yoksa yersiz sevgiler mi? Ariflerden dinlediğimiz tavsiyeler: 1- Ehlullahın tatlı sözleriyle oyalanmayınız. Sünnet-i Seniyye'ye uyunuz. Peygamberimizin ve ashabının, geçmiş büyüklerimizin hayatlarını mütalaa ederek yaşantınıza yön veriniz. 2- Gereksiz şeylerle meşgul olan insanlarla düşüp kalkarak sorumsuz olmayınız. Dünyevi yönden kendinizden aşağıya, uhrevi yönden kendinizden daha iyi durumda olan insanlara bakınız. İçki mi içiyor, kumar mı oynuyoruz demeyiniz. 3- Sizi alakalandırmayan konularla meşgul olmayın. "Bir de hiç bilmediğin bir şeyin ardına gitme; çünkü kulak, göz, gönül, bunların her biri yaptıklarından sorumludur." (İsra;36) 4- Bu güzel yola; dünyaya hırslı, şehvetinin peşine düşen kimselerimiz, yoksa hınzırın boğazına inci takmış gibi olursunuz. Kâfire imanı, mümine İslâm'ı, itaatkar kula da ihsanı (Allah'ı görür gibi ibadet etmeyi, O'nun bizi gördüğünü düşünerek kulluk yapmayı) öğütleyiniz. 5- Kadınlarla görüşmelerde edepli olunuz. Meşrû ölçüler dahilinde hareket ediniz. Evde, kadınlara ve çocuklara güzel muamelede bulununuz. "Kimi eviyle etmiyor geçim, Ailesi ağlar ne ola suçum, Düşündüm sizleri ağardı saçım, Kimseye diyecek sözüm kalmadı." Kalemdar 6- Bu  yolun, ihsan mektebinin tabileri üç kısımdır: a- Sadece Müslümanım deyip gereğini yapmayan. b- İmanının rükünlerini yaşamaya çalışan. c- Takva esasına göre hareket eden. Hepsine tatlı muameleyle birlikte; müttaki, Allah'tan hakkıyla korkan, üstazına candan teslim, salih kullarla olalım. Sâdık kulların sadakatinin, bağlılığının neticesi ereceği mükafatı Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle haber verir:"Ehl-i beytimin misali, Nuh (a.s.)'un gemisi gibidir. Kim itaat ederse kurtulur. Kim de muhalefet eder, karşı çıkarsa batar." Hadis-i Şerifin şerhinde müellif, zamanın kutb-u cihanları da ehl-i beyt mesabesindedir buyurur.

Alemdar-Ali Ramazan Dinç Efendi (ks)

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak