Ara

Editör'den...

Editör'den...

Hepinizi Allâh’ın selâmı ile selâmlıyorum. Yeni bir sayının tâzeliğini ve heyecânını sizlerle birlikte yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu sayımızda “Müslüman Ol, Kurtul” konusunu dosya olarak işlemeye gayret ettik.

Değerli Okurlarımız,

İmtihân edilmek üzere dünyâya gönderilen insanoğlunun en mühim ihtiyâcı, ebedî hayatta selâmete ermek ve felâh bulmaktır. Dolayısıyla bu imtihân dünyâsında onun bütün gâyesi, rûhânî hayâtı yücelterek dünyâda huzûra, âhirette de ebedî saâdete kavuşmak olmalıdır. Ancak insanoğlunun, aklını ve imkânlarını kullanarak âhiret selâmetine kavuşması, nefis engeli ve şeytânın aldatmaları sebebiyle oldukça zordur. Bu sebeple Cenâb-ı Hakk, kullarına lütufta bulunarak peygamberler ve kitaplar göndermiştir. İnsanoğlu ancak bu ilâhî rehberlerin nurlu irşadlarını tâkip ederek felâha erişebilir.

Beşeriyetin muhtaç olduğu hakîkî felâh ise, son nefesi îmân ile verebilmek ve Cehennemden kurtulup Cennete girebilmektir. Yâni Allâh’ın (cc) rızâsını kazanarak ebedî saâdete nâil olmaktır. Bu da ancak kelime-i şehâdet getirip İslâm dâiresine girmek, sonra da Kitap ve Sünnet muhtevâsında nezih bir hayat yaşamakla mümkündür. Çünkü; “Bütün işlerin başı İslâm’dır.” (Tirmizî, Îmân, 8/2616; İbn-i Mâce, Fiten, 12; Ahmed, V, 231, 236, 237.) Peygamber Efendimiz (sav), bunun için her türlü sıkıntı, meşakkat ve çile çemberinden geçerek insanları hidâyete dâvet etmiştir. Bütün dünyânın kurtuluşa erebilmesi için hükümdarlara: “İslâm ol, kurtul” şeklindeki teblîğâtlarla elçiler göndermiştir. (Bkz. Buhârî, Bed’ü’l-Vahy, 2; Cihâd, 102; Cizye, 6; İkrâh, 2; İ’tisam, 18; Müslim, Cihâd, 74.)

Kıymetli Takipçilerimiz,

Yenidünya Dergimizin e-dergi uygulaması faaliyete geçmiştir. IOS ve Android marka telefonlardan ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Birçok özelliğin olduğu uygulamamızı beğeneceğinizi umûd ediyoruz. Uygulamamızın hazırlanması için ilk günden itibâren büyük bir gayretle çalışan Mahmud Sami Marufoğlu kardeşimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum…

Hepinize huzurlu ve sağlıklı günler diliyoruz.

Allâh’a (cc) emânet olunuz…

Evde kalmanın en iyi tarafı #YenidünyaDergisi okumak…

#evdekal #evdeDergiyleKal #EvdeKalDergiOku

Ve minallahi’t-tevfik                                                                                       Hasan HAFİF

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak