Ara

Editör'den...

Editör'den...

İbâdet Neşvesi

Cenâb-ı Hakk sonsuz rahmet sāhibidir. Tüm varlığı, Kendisinden gelen bir ihsan ve lütuf olarak yaratmıştır. Bu yüzden ‘varlık rahmettir’ denmiştir. Var olmak rahmettir zîrâ aldığımız her nefes bir ikramdır. Her ikram, hakīkat yolculuğumuzda bize sunulan bir imkândır. Ve her imkân bir imtihan, her imtihan bir imkândır. 

Hakīkat yolunun zorlukları olduğu gibi tatlı halleri de vardır. İnsan, yoldaki her imkân ve imtihana mutlak bir îmân ve itminan gözüyle baktığında zorluklar kolay hâle gelir. İbâdet bir zevke dönüşür. Maişet ve ölüm korkusu yerini güçlü bir bilince ve yaşama sevincine bırakır. Allâh’a gerçek mānâda inanan bir insanın karamsar, kötümser ve mutsuz olması mümkün müdür? 

Kıymetli Okurlarımız, 

Aralık 2021 sayımızın kapak dosyasında “İbâdet Neşvesi” konusunu işlemeye gayret ettik. Dergimizin başyazarı Alemdar “Kulluk Neşvesi” başlıklı yazısında kulluk kavramını âyetler ve hadisler ışığında ele aldı. Prof. Dr. Ali Akpınar “Yaratılış Gâyemiz Kulluk ve İbâdet” başlıklı yazısıyla kapak dosyada yerini aldı. Kapak dosyaya tasavvufî yazılarıyla katkı sağlayan Prof. Dr. Kadir Özköse “Kulun Rabbine Olan Tāzīm ve Hürmeti” başlıklı yazıyı kaleme aldı. Mahmut Eyüpoğlu ise “O (sav) Hayâtı İbâdetle Rahatlatırdı” başlıklı yazısında Peygamber Efendimiz’in (sav) hayâtından örnekler sunarak kapak dosyaya katkı sağladı. 

Kapak dosyanın hāricindeki diğer yazılarda ise Dr. Mehmet Sürmeli akāid köşesinde “Peygamberlere Îman ve Îmanda Ayırım Yapmamak”, Prof. Dr. Mustafa Kara yâd-ı cemîl köşesinde “Vefâtının 67. Yılında Hasan Basri Çantay Âkifnâme ve Nureddin Topçu”, Mustafa Özçelik “Sâhib-i Maārif Bir Sûfî-Şâir: Âşık Paşa”, Rabia ChristineBrodbeck “Hazreti Mevlânâ Celâleddîn Rûmî” başlıklı makāleleri kaleme aldılar…

Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere. Allâh’a (cc) emânet olunuz…

Ve minallâhi’t-tevfîk                                                               Hasan Taha DİNÇ

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak