Ara

Editör'den...

Editör'den...

“Rahmân ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla.

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (âhiret gününün) maliki Allâh'a mahsustur.(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız Sen’den yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.”

Değerli Okurlarımız, 

Fâtiha, kulun Allah ile olan ahdini yenilemesi ve andını hatırlamasıdır. Kulun inanç ve ibadette yol haritası, kalbî ve rûhî disiplinidir.

Fâtiha, Kur’ân’ın ilk sûresi olduğu ve Kur’ân onunla açılıp onunla başladığı için başlangıç ve açılış mânâsına bu adı almıştır. Kur’an onunla açıldığı gibi, kalbler ve gönüller de onunla açılmaktadır. Fâtiha Kur’ân’ın özü ve özetidir. Bir Müslüman farz, vâcib ve sünnet olmak üzere günde toplam kırk rekât namaz kılmakta ve dolayısıyla kırk defa bu sûreyi okumaktadır.

Kıymetli Okurlarımız, 

Kasım 2021 sayımızın kapak dosyasında “Fâtiha-yı Anlamak” konusunu işlemeye gayret ettik. Dergimizin başyazarı Alemdar “Nimet Olan…”, İdris Kocabaş “Hazînetü’l-Kur’ân ve Mukaddimetü’l-Furkān: Fâtiha Sûresi”, Prof. Dr. Ali Akpınar Fâtiha Bir Yana Kur’ân Bir Yana”, Mahmut Eyüpoğlu “Fâtiha-yı Şerîfe Bize Ne Diyor?”, Prof. Dr. Kadir Özköse “Rabbimiz’e Sığınır ve Rabbimiz’den Yardım Dileriz” başlıklı makaleleri kaleme aldılar…

Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere. Allâh’a (cc) emânet olunuz…

Ve minallâhi’t-tevfîk      

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak