Ara

Editör'den...

Editör'den...

Yöneticiler ve Sorumluluk

Kıymetli Okurlarımız,

Hepinizi saygı ve muhabbetle selâmlıyorum. Mayıs sayımız hayırlara vesîle olsun inşâallah. Bu sayımızda “Yöneticiler ve Sorumluluk” konusunu kapak dosyamıza taşıdık.

Toplum hayâtı insan için bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun lâyıkıyla yerine getirilmesi de yöneticilerin fedâkârlığına ve basîretli olmalarına bağlıdır. İnsanları yönetmek herkesin yapabileceği bir iş değildir; ağır sorumluluk gerektiren bir emânettir. Kurallarına riâyet edilmezse kişiyi hem dünyâda hem de âhirette sıkıntılara sokar.

Devlet başkanı ve âlimler, din ve dünya hayâtının iki temel direğidir. İnsanlar onlara tâbî olur. Kamu yararına hizmet Allah Teâlâ hakkıdır. O, bu hakkı başta yöneticiler olmak üzere toplumun ileri gelenlerinin omuzlarına yüklemiştir. İnsanlara şefkatle muamele edip onların ihtiyaçlarını karşılamak, adâlet, güvenlik, mal ve hizmet temini, alt yapı, îmar, ıslah gibi faaliyetlere öncelik vermek Allah Teâlâ'nın hakkını edâ etmek anlamına gelir. Bu yükümlülüğü lâyıkıyla yerine getirenlerin dünyâda mekânları yüksek, âhirette makamları âlîdir. 

Aksine kamu görevini kötüye kullanmak, nefsin hevâsı ve çıkar peşinden gidip Allah Teâlâ’nın kullarına cefâ etmek emânete ihânet etmek olur ki, dünyâda sıkıntılara, âhirette Cenâb-ı Hakk’ın huzûrundan uzak olmaya sebep olur.

Doğru yolu gösterip kullarını işlerinde başarılı kılan, yanlışa düşmekten, mahvolmaktan onları muhâfaza eden, bağışlayan ve her şeyi en iyi bilen yalnız Allah Teâlâ’dır.

Ve minallâhi’t-tevfîk

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak