Ara

Editör'den...

Editör'den...

İslâm dini Müslüman fert ve toplum için hayatın her alanında gerekli yönlendirmeleri yapmış, güçlü ve kalıcı bir medeniyetin inşası için sosyal hayattan iktisâdî ve idârî hayata uzanan yelpazede Müslümanlara yol haritaları sunarak hem dünyevî hem de uhrevî mutluluk ve başarıya ulaşmanın yollarını göstermiştir.

Kıymetli Okurlarımız,

Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selâmlıyorum. Ocak sayımız hayırlara vesîle olsun inşâallah. Bu sayımızda “Tasarruf” konusunu kapak dosyamıza taşıdık.

Tasarruf Nedir? Ne Demektir?

1. İdâreli kullanma, sarfetme. Tutumlu olma; harcamada isrâftan ve cimrilikten sakınıp orta yolu seçme.

Sadaka vererek rızkınızı çoğaltınız. Zekât vererek mallarınızı koruyunuz. İktisâd eden, tasarrufa riâyet eden aldanmaz. Tedbirli düzenli yaşamak, geçimin yarısıdır. İnsanlarla iyi geçinmek, aklın yarısıdır. (Câfer-i Sâdık (ks))

2. İdâre etme, hükmetme.

Allâhü Teâlâ mülkünde tasarruf ediyor. Mülkünde tasarruf etmesinde zulüm düşünülemez. Çünkü zulüm, izni olmadan başkasının mülkünde tasarruftur. (İmâm-ı Gazâlî (ks))

3. Bir velînin Allâhü Teâlâ’nın izniyle sevdiklerini mânen yetiştirmesi, düşmanlarını ise cezâlandırması.

Yaratılışı kalb ve rûh mertebesine kadar olan kimseyi, tasarrufu kuvvetli olan pîri daha yüksek mertebelere ulaştırabilir. (İmâm-ı Rabbânî (ks))

Sıddîkiyye yolunda ilerlemek üstâdın tasarrufu, kuvveti ile olur. O sevk ve idâre etmedikçe, hiç ilerleyemez. Çünkü nihâyetin (sonun) başlangıcında yerleştirilmesi, onun şerefli teveccühü, merhameti ile olur. Anlaşılmayan, bilinmeyen hâllere hep onun üstün, başarılı idâresi ile kavuşulur. (İmâm-ı Rabbânî (ks))

Îtikâdı ve ameli doğrulttuktan, bu iki kanadı ele geçirdikten sonra, Allâhü Teâlâ’ya yaklaştıran yolda ilerlemek sırası gelir. Zulmânî ve nûrânî konaklar aşılmaya başlanabilir. Ancak şunu iyi bilmelidir ki, böyle konakları aşarak yükselebilmek ancak yolu bilen, yolu gören, yol gösteren, yetişmiş ve yetiştirebilen bir rehberin teveccühü ve tasarrufu ile olabilir. Bunun bakışları kalb hastalıklarına şifâ verir. Onun teveccühü yâni kalbini bir kimseye çevirmesi, kötü ve çirkin huyları insandan siler süpürür. (İmâm-ı Rabbânî (ks))

Ve minallâhi’t-tevfîk                                            Hasan HAFİF

Ocak 2021

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak