Ara

Editör'den...

Editör'den...

Mü’minin Baharı Olan Kışı Isıtmak

Kış mevsiminin, mü'min için ilkbahar oluşu, gecelerinin namaz, gündüzlerinin de oruç için müsait olmasıyla açıklanmaktadır. Hiç şüphesiz bu, diğer mevsimlere kıyasla, genel ve gerçekçi bir değerlendirmedir.

İlkbahar, tabiatta diriliş ve canlılık demek olduğu ve yazı müjdelediği için sevilen ve istenen bir mevsimdir. Bu temel gerçekten hareketle, kış mevsimini “mü’minin ilkbaharı” olarak niteleyen hadisimiz, bu mevsimi gece ve gündüzleriyle kulluk açısından yoğun olarak değerlendirmeye çağırmakta, dolayısıyla mü'minin hayatında mânevî bir canlılığa vesile olmasını teşvik etmektedir. Hemen her canlının kış uykusuna yattığı, yani faaliyetlerinin belli ölçüde kısıtlandığı bir mevsimde mü'minin uyanıklığı ve diriliği elbette ona yeni, yepyeni bir bahar yaşatmış olacaktır. Nitekim hadisin Ebû Ya'la'dan gelen rivayetinde şu ilaveye yer verilmektedir: “Gecesi uzundur, onu ibadetle ihya eder; gündüzü kısadır onu da oruçlu geçirir.” 

Kış mevsiminin, mü'min için ilkbahar oluşu, gecelerinin namaz, gündüzlerinin de oruç için müsait olmasıyla açıklanmaktadır. Hiç şüphesiz bu, diğer mevsimlere kıyasla, genel ve gerçekçi bir değerlendirmedir. Önemli olan, kış mevsiminin sunduğu fırsatın farkında olabilmektir. Öte yandan bilindiği gibi "Namaz, dinin direğidir." Uzun kış gecelerini, bu din direğini güçlendirme gayretleriyle geçirmek, mü'mine ilkbahar diriliği ve bereketi kazandıracaktır. Geçmiş ihmallerin telafisi, zikirler, tevbe ve istiğfarlar, Kur'ân kıraati ve Allah rızası için kılınacak nafile namazlar hep uykusuz kalma endişesi çekilmeyen kış gecelerinin kazancı olacaktır. Bu ise, kış gecelerinde kulluk açısından bilenmek, donanmak yaza ve hasada hazırlanmaktır.

"Oruç kalkandır" ama zor ibadettir. Çünkü bütün gün boyu devam etmektedir. Mü'mini her türlü kötülükten koruyan böylesi bir ibadetin, daha kısa sürede yerine getirilebilmesi, uygulama kolaylığı yanında netice bakımından diğer günlerde tutulan oruçlardan asla farklı değildir. İşte bu kolaylık, “gündüzleri sâim, geceleri kâim” mü'min olmakta son derece yardımcı bir unsurdur. Bu da hiç bir zaman küçük görülmemelidir. Oruç borçlarının ödenmesi ve daha fazla nafile oruç tutulması, her zamandan çok bu günlerde gerçekleştirilmelidir.

Allah (cc) mü’min gönüllerin ve mü’min yuvaların yardımcısı olsun.

Minallahi’t-tevfik                                          Hasan HAFİF

Ocak 2020, sayfa no: 1

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak