Ara

Editör'den...

Editör'den...

“İletişim dili Peygamberlerde aleyhimüsselâm vahiy, evliyâullahda ilhamdır. Bugünkü teknolojide de aynıdır. Söz ve fiil İlâhî ölçüye, sünnet-i seniyye ve gerçek ulemâya, ilimde rüsuh sâhibi ehlüllâha uydukça makbûldür.” Alemdar

Değerli Okurlarımız,

Hepinizi Allâh’ın selâmı ile selamlıyorum. Yeni bir sayının tazeliğini ve heyecanını birlikte yaşamanın mutluğu içerisindeyim. Bu sayımızda “İslâm’da İletişim Dili” konusunu işlemeye gayret ettik.

İletişimin sözlük anlamı duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla, yani dille, jest ve mimiklerle, sembollerle, resim ve simgelerle başkasına aktarılabilmesidir. İletişim bir çeşit mesaj alış verişidir.

Başka bir açıdan bakacak olursak iletişim, sizin ne anlattığınız değil, karşındakinin ne anladığıdır. Anlattığınız her şey, dinleyenlerin algı kanalından geçer ve düşündüğümüzden farklı şekilde algılanır. Tek bir iletişim tarzı benimser ve iletişiminizi yalnızca bu tarzın üzerine gerçekleştirirseniz, çevrenizdeki kişilerle iletişim tıkanıklığı yaşayabilirsiniz. Bunu önlemek için, insanların algı tarzlarını öğrenmek, kavramak ve buna göre bir yaklaşım geliştirmek gerekir.

Saygıdeğer Takipçilerimiz,

Alemdar İletişim Dili, Prof. Dr. Ali Akpınar Doğru İletişimde Dînin Rolü, Prof. Dr. Ali Çelik Dînî İletişimde Üslûp, Prof. Dr. Kadir Sâlih Amelle Sağlanan Kalb Selâmeti, İdris Kocabaş Eksen Kayması, Mustafa Özçelik Kapıda Kul Olmak başlıklı makaleleriyle sayımıza katkı sağladılar. Şükranlarımızı arz ederiz…

Ve minallâhi’t-tevfîk                                                                                                                    Hasan HAFİF

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak