Ara

Editör'den...

Editör'den...

Mahlûkâta Şefkat

Değerli Okurlarımız,

Şefkat, Allâh'ın yarattığı canlılara karşı insanda varolan acıma, merhamet etme duygusu.

İnsandaki şefkat duygusunun kaynağı, Allâh'ın Rahmân, Rahîm, Erhamurrâhimîn isimlerinde ifâdesini bulan ilâhî rahmettir: “Rahmetim herşeyi kuşatmıştır” (el-A'râf, 7/156). Yeryüzündeki bütün canlılar Allâh'ın rahmet ve şefkatiyle varlıklarını devâm ettirirler. “Allah rahmeti yüz parçaya ayırdı; doksan dokuzunu kendi katında tuttu, birini dünyâya indirdi. Bütün canlılar bu bir parçadan istifâde ederek hemcinslerine şefkat gösterirler. At, yavrusu memesini emerken başına değmesin diye ayağını kaldırır." (Buhârî, Edeb, 19) hadîsi, bu duygunun sâdece insanlara has olmayıp hayvanlarda da bulunduğunu açıklamaktadır.

Bütün canlıların hissettiği bu duyguyu, onların en üstünü (eşref-i mahlûkât) olan insanın daha güzel bir şekilde hissetmesi gerekir. Zâten İslâm, Hâlık’a (Yaratana) hürmet-mahlûka (yaratılmışa) şefkat temellerine dayanan bir dindir. Çünkü mahlûkâtın hepsi Allâh'a âittir. İyi bir Müslümanın müşfik (şefkatli) olması gerekir. Çünkü Peygamberimiz; “büyüklerini saymayan, küçüklerini sevmeyen bizden değildir (bize lâyık bir müslüman değildir).” (Tirmizî, Birr, 15) buyurmaktadır. “İnsanlara acımayana Allah da acımaz.” (Müslim, Fedâil, 66) ve “Merhamet etmeyene merhamet edilmez.” (Buhârî, Edeb, 18) hadisleri de, şefkat ve merhametin ne yüce bir davranış olduğunu göstermektedir.

Mahlûkâta merhamet ve şefkatin en ileri dereceleri, hep Allah dostlarında tezâhür eder. Bunun da sebebi, evliyâullâhın, âlemlere rahmet olan Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in (sav) gerçek vârisleri olmalarıdır. Rasûl-i Kibriyâ Efendimiz nasıl ki bütün âlemlere rahmet ise, O'nun gerçek vârisleri olan evliyâullah hazerâtı da öyledir.

Kıymetli Tâkipçilerimiz,

Ağustos 2019 sayımızda Mahlûkâta Şefkat konusunu kapak dosyamıza taşıdık. Bu sayımıza yön veren tüm yazarlarımıza şahsım ve sizler adına şükranlarımı sunarım.

Hazret-i Dâvûd’un duâsı gibi duâ edelim:

“Allâh’ım! Sen’den Sen’i sevmeyi, Sen’i sevenleri sevmeyi ve Sen’in sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim.” (Tirmizî, Daavât, 73; Tefsîru’l-Kur’ân, 39)

 Ve minallâhi’t tevfîk    Hasan HAFİF

Ağustos 2019

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak