Ara

Editör'den

“Kâfirler küfür, münâfıklar nifak, âsîler isyan ateşinde yanar. Mü’minler îmân, müttakîler takvâ, mukarrebun zümre Hakk’a kurbet/yakınlık nûruyla aydınlanırlar.” Alemdar Değerli Okurlarımız, Allah'ın azabının şiddeti, ayet ve hadislerde tekrarla nazara verilmiş ve bunun "ateş"le olacağı ifade edilmiştir. Mesela: "Onlar ateşe karşı ne de sabırlıdırlar!" (Bakara, 175.) "Öyle bir ateşten sakının ki, onun yakıtı insanlarla taştır." (Bakara, 24.) buyrulmuştur. Öyleyse, dünya ateşini, Cenâb-ı Hakk, ahiretteki ateşin şiddetini haber vermek üzere onun yetmiş cüz'ünden bir cüz olarak halketmiş olmaktadır. Şarihler, hadisteki maksadlardan birinin Allah'tan sadır olan azabın, kullardan, zalim insanlardan sadır olmakta bulunan azabtan çok daha şiddetli olacağına dikkat çekmek olduğunu belirtirler. Hadislerde geçen yetmiş kat ifadesinin bir manası da ateşin şiddetini ifade etmek içindir. Cehennem yedi tabakadır. Birinci tabaka en hafiftir. Fakat dünyâ ateşinden yetmiş kat daha şiddetlidir. Ebu Hureyre (ra) şöyle dedi: Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “...Allah ateşi yarattığı vakit Cebrail’e: −‘Ey Cibril! Git, cehenneme bak’ buyurdu. Cebrail gitti, cehenneme baktı. Sonra geldi ve: −Ey Rabbim! İzzetine yemin ederim ki, cehennemi kim işitirse ona asla girmez, dedi. Allah, cehennemi şehvet çekici şeylerle donatıp: −‘Ey Cibril! Git, ona bak’ buyurdu. Cibril gitti ve cehenneme baktı. Sonra geldi: −Ey Rabbım! İzzetine yemin ederim ki, hiçbir kimse dışarıda kalmadan hepsi cehenneme girer diye korktum, dedi.” (Ebu Davud 4744, Tirmizi 2685) Kıymetli Dostlarımız, Dergimiz her zaman olduğu gibi toplumumuzun diri ve dinç kalması için düşünce zenginliğini bu sayıda da ortaya koymuştur. Elhamdülillah. “Allah, inkâr edenleri, hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah, savaşta mü’minlere kâfi geldi. Allah, kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.” (Ahzâb, 25.) Minallahi’t-tevfik                                                                                                                          Hasan HAFİF                                                                                                                                                       (Ağustos 2016)

 

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak