Ara

Cemiyette Huzurun Şartı

Cemiyette Huzurun Şartı

Kıymetli kardeşlerim!

Madden ve mânen huzurlu bir cemiyet için gerekli şart fitneden kaçınmaktır. Âyet-i Kerîme’de Allah Teâlâ: ‘Fitne, adam öldürmekten daha kötüdür’1 buyurmaktadır. Rasûl-i Zîşân ise fitne hakkında şöyle buyurur: ‘Fitne uykudadır, uyandırana Allah lânet etsin!’2

Fitne insanları sıkıntıya, belâya düşürmek, insanlar arasında ayrılık çıkartıp arabozuculuk yapmaktır. Kim fitneyi söz veya davranışla uyandırırsa Allah ona lanet etsin buyuruyor Peygamberimiz (sav). Şeytana lanet okur gibi fitne çıkarana lanet okuyor âlemlere rahmet olarak gönderilen Rasûl-i Ekrem (sav).

Neden acaba?

Çünkü fitne çıkaran, fitnecilik yaparak cemiyetin huzurunu bozuyor, din kardeşlerinin arasına giriyor, düşüncelerine fesat karıştırıyor.

Fitneye sebebiyet verileceği anlaşıldığı zaman sükût etmek gerekir. Allah rızası için, fitneye sebebiyet vermeyelim, böyle durumlarda sükût edelim.

Olgun olalım, olgun olalım, olgun olalım! Olgunluk ise ibâdet ü tâatle mümkündür. İnsan ibâdetle yaşar, ibâdetle olgunlaşır.

‘Zikrullah şifaul kulub.’ Allâh’ı zikir kalplerin şifasıdır.

Kalblerdeki hastalıklar, zikirle şifa bulur.

Kalbler zikrederse fitne, fesat, hırs, tamah, adavet, kin, buğz, riya, süm’a ve haset kaybolur.

Gırtlağına kadar fitne ve hasede boğulmuş adam hiç ıslah olur mu?

Mümkün müdür bu?

Kul, Rabbine karşı vazifelerinde dikkatli olursa, Hak Teâlâ onun gönlüne feyzi, bereketi döktükçe döker. Döktükçe döker. Böylece de kalb salah bulur, düzelir. Kalbteki kötü sıfatlar yok olur.

Peki, kul bu ihsâna nasıl nâil olur?

İbadetlerine dikkat edip titizlik göstermek sûretiyle bu ihsâna nâil olur.

Abdestini, namazını, ibâdet ü tâatini, yerli yerince yapmaya özen gösterince kula mânevî ikramlar Rabbi tarafından verilir.

Bazı üşengeç kimseler, -el gördülük yapacaksa amelini- abdest alırken erkânına riâyet etmez. Kolu kuru mu kalıyor, yaş mı hiç bilmez. Bu kimseler mahrumîn zümresindendirler. Allah Teâlâ, bizleri ibâdet ü tâatine çok dikkat eden titiz kullarının zümresine ilhak buyursun! (Âmin)

Meclisimizde hem yaşlılar hem de gençler var. Hiç şüphesiz her iki zümreye de Hakk’ın müjdeleri var. Yaşlı olan kimse, sakalını ibâdet ü tâatle ağarttıysa, ömrünü ibâdetle geçirdi ise, alnı secdelerden kalkmadı ise Allah u Teâlâ Hazretlerinin ‘Sakalındaki o beyazlıklar, Benim nûrumdan oldu. Ben nûrumu narımla terbiye etmem müjdesine nâil olur. Hadîs-i kudsîde geçmektedir bu ifadeler. ‘Yakmam o kullarımı!’

Genç kulları ise, yine hadîs-i şerîfte geçer ‘Muhakkak ki Allah, genç kullarına muhabbet eder.’ Genç kullarına Allah muhabbet ediyor, fakat Allah (cc) hangi gençlere muhabbet ediyor? Allah, gençliğini ibâdetle geçiren gençlere muhabbet eder. Gençliğini kumar oynayarak, içki içerek, fenalık yaparak geçirenlere değil. Hak Teâlâ, haramların içinde olan gençleri zerre kadar sevmez. O’nun muhabbet ettiği gençler, gençliğini Hakk’a ibâdetle geçirenlerdir.

Hem gençlerimiz hem de ihtiyarlarımız teheccüd namazı, kuşluk namazı ve evvâbin namazını kılmaya dikkat etsinler. Böylece Allâh’ın sevdiği sâlihler zümresine ilhâk olurlar. Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor: Rasûlullah (sav) buyurdular ki: ‘Kim kuşluğun bir çift (namaz)ına devam ederse, günahları denizköpüğü kadar çok da olsa, Allah günahlarını affeder.3İki rekât kuşluk, evvabin ya da teheccüd namazı, insanları yevm-i kıyâmette, mizân başında, sıratta kurtaracak olan ibâdetlerdir.

Mahrumîn zümresinden olmaktan Allâh’a sığınırız. Hak Teâlâ, bizleri fitne fücûrdan muhafaza buyursun ve bizleri sâlihler zümresine ilhâk eylesin. (Âmin)

Hamd olsun âlemlerin Rabb’i olan Allâh’a!

Dipnotlar:

1Bakara 2/191.

2 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, Hadis No: 1817

3 İbn Mâce İkâmetu's-Salavât 187.

Şubat 2022, sayfa no: 32-33

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak