Ara

Cemiyette Huzûrun Şartı

Cemiyette Huzûrun Şartı

Cemiyette Huzûrun Şartı
Kalemdar (ks)

Kıymetli kardeşlerim!

Madden ve mânen huzurlu bir cemiyet için gerekli şart fitneden kaçınmaktır. Âyet-i Kerîme’de Allah Teâlâ: ‘Fitne, adam öldürmekten daha kötüdür.’ (Bakara, 191.)  buyurmaktadır.

Rasûl-i Zîşân ise fitne hakkında şöyle buyurur: ‘Fitne uykudadır, uyandırana Allah lânet etsin!’ (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, Hadis No: 1817)

Fitne insanları sıkıntıya, belâya düşürmek, insanlar arasında ayrılık çıkartıp arabozuculuk yapmaktır. Kim fitneyi söz veya davranışla uyandırırsa Allah ona lânet etsin buyuruyor Peygamberimiz (sav). Şeytana lânet okur gibi fitne çıkarana lânet okuyor âlemlere rahmet olarak gönderilen Rasûl-i Ekrem (sav).

Neden acabâ?

Çünkü fitne çıkaran, fitnecilik yaparak cemiyetin huzûrunu bozuyor, din kardeşlerinin arasına giriyor, düşüncelerine fesad karıştırıyor.

Fitneye sebebiyet verileceği anlaşıldığı zaman sükût etmek gerekir. Allah rızâsı için, fitneye sebebiyet vermeyelim, böyle durumlarda sükût edelim. Olgun olalım, olgun olalım, olgun olalım! Olgunluk ise ibâdet ü tâatle mümkündür. İnsan ibâdetle yaşar, ibâdetle olgunlaşır.

‘Zikrullah şifâul kulûb.’ Allâh’ı zikir kalplerin şifâsıdır. Kalblerdeki hastalıklar, zikirle şifâ bulur. Kalbler zikrederse fitne, fesad, hırs, tamah, adâvet, kin, buğz, riyâ, süm’a ve hased kaybolur. Gırtlağına kadar fitne ve hasede boğulmuş adam hiç ıslâh olur mu? Mümkün müdür bu?

Kul, Rabbine karşı vazîfelerinde dikkatli olursa, Hakk Teâlâ onun gönlüne feyzi, bereketi döktükçe döker. Döktükçe döker. Böylece de kalb salâh bulur, düzelir. Kalbteki kötü sıfatlar yok olur.

Peki, kul bu ihsâna nasıl nâil olur?

İbâdetlerine dikkat edip titizlik göstermek sûretiyle bu ihsâna nâil olur. Abdestini, namazını, ibâdet ü tâatini yerli yerince yapmaya özen gösterince kula mânevî ikramlar Rabbi tarafından verilir.

Bazı üşengeç kimseler, -el gördülük yapacaksa amelini- abdest alırken erkânına riâyet etmez. Kolu kuru mu kalıyor yaş mı hiç bilmez. Bu kimseler mahrûmîn zümresindendirler. Allah Teâlâ, bizleri ibâdet ü tâatine çok dikkat eden titiz kullarının zümresine ilhâk buyursun! (Âmîn)

Meclisimizde hem yaşlılar hem de gençler var. Hiç şüphesiz her iki zümreye de Hakk’ın müjdeleri var. Yaşlı olan kimse, sakalını ibâdet ü tâatle ağarttıysa, ömrünü ibâdetle geçirdi ise, alnı secdelerden kalkmadı ise Allâh u Teâlâ Hazretleri’nin ‘Sakalındaki o beyazlıklar, Benim nûrumdan oldu. Ben nûrumu nârımla terbiye etmem.’ müjdesine nâil olur. Hadîs-i kudsî’de geçmektedir bu ifâdeler.

‘Yakmam o kullarımı!’

Genç kulları ise, yine hadîs-i şerîfte geçer: ‘Muhakkak ki Allah, genç kullarına muhabbet eder.’ Genç kullarına Allah muhabbet ediyor, fakat Allah (cc) hangi gençlere muhabbet ediyor? Allah, gençliğini ibâdetle geçiren gençlere muhabbet eder. Gençliğini kumar oynayarak, içki içerek, fenâlık yaparak geçirenlere değil. Hakk Teâlâ, haramların içinde olan gençleri zerre kadar sevmez. O’nun muhabbet ettiği gençler, gençliğini Hakk’a ibâdetle geçirenlerdir.

Hem gençlerimiz hem de ihtiyarlarımız teheccüd namazı, kuşluk namazı ve evvâbin namazını kılmaya dikkat etsinler. Böylece Allâh’ın sevdiği sâlihler zümresine ilhâk olurlar. Ebû Hureyre (ra) anlatıyor: Rasûlullah (sav) buyurdular ki: ‘Kim kuşluğun bir çift (namaz)ına devâm ederse, günahları deniz köpüğü kadar çok da olsa, Allah günahlarını affeder.’ (İbn Mâce İkâmetu's-Salavât 187.) İki rekât kuşluk, evvâbin ya da teheccüd namazı insanları yevm-i kıyâmette, mizân başında, sıratta kurtaracak olan ibâdetlerdir.

Mahrûmîn zümresinden olmaktan Allâh’a sığınırız. Hakk Teâlâ bizleri fitne fücûrdan muhâfaza buyursun ve bizleri sâlihler zümresine ilhâk eylesin. (Âmîn)

Hamd olsun âlemlerin Rabb’i olan Allâh’a!

Eylül 2019, sayfa no: 32-33

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak