Ara

Azîmetle Amel -2-

Azîmetle Amel -2-

Kıymetli kardeşlerim! Konyalı Dişçi babamız anlatmıştı, merkadi nûr olsun; her vakit rûhuna okurum… Orada bulunan Veyiszâde Hacı Mustafa Efendimiz’e de okurum, Mevlânâ Celâleddîn’e, Ladikli Baba’ya, Hasan Efendi’ye hepsine birer Fâtiha gönderirim. Allâhımız kabûl buyursun. Dişçi babamız Sâmi Efendimiz’e, “Üstâdım Hacı Sâmi Sultânım, kurban olduğum, Es’ad-ı Erbilî Efendimiz sohbet odasına girdiği zaman hiç konuşmazdık, hüngür hüngür ağlardık. Siz şimdi bu makâmın sâhibisiniz, sohbet meclislerimiz niye böyle olmuyor? Niye hüzünlenemiyoruz, niye ağlayamıyoruz?” diye sorunca Üstâdımız buyurmuşlar ki: “Mehmet Efendi, o dediğin vakitte Konya’da bir banka vardı. Şimdi elli bir banka var.” Saymış gibi herşeyi bilir Üstâdımız -bi-iznillâh-. Allah bildirirdi ona. Saymışlar; gerçekten elli bir tâne banka var. Gözlerimiz taş oldu. Hattâ taştan da katı oldu. Ağlar mı o gözler? Âyette Mevlâmız, hakîkat-i hâli ne güzel söylemişler: "Bundan sonra kalpleriniz katılaştı, taş gibi oldu, hattâ daha da katı oldu. Çünkü taşın öylesi vardır ki içinden ırmaklar fışkırır; öyle taşlar da vardır ki şakk şakk olur ve içinden su çıkar. Yine öylesi de vardır ki, Allâh'a olan haşyetinden aşağılara yuvarlanır." (Bakara, 74.) Gönlümüzün günahla, mâsiyetle taşlaşmasından hattâ taştan da daha katı olmasından Allah cümlemizi muhâfaza buyursun, harâmın semtine yaklaşanlardan eylemesin Mevlâm bizleri. Âdeme eşyâda esmâ görünür Cümle esmâdan müsemmâ görünür Bu Niyâzî'den de Mevlâ görünür Âdem isen 'semme vechullâh'ı bul Kande baksan ol güzel Allâh'ı bul Mürşid-i kâmillerden Mevlâ görünür ama bizim gözlerimize harâma bakmaktan perdeler inmiş. Haram yiye yiye takvâ libâsı üzerimizden soyulmuş. Para peşinde koşarken tevekkülü, kanâati unutmuşuz. Şu halde ne gözlerimiz yaşarır, ne kalbimiz hüzünlenir ne de 'semme vechullâh'ı görebiliriz. Allah cümlemize azîmetle amel etmeyi, -şekerle kandırılan çocuklar gibi- ruhsatlara meyl etmemeyi nasîb etsin, mürşid-i kâmillerimizin muhabbet hazînesini bırakıp da incik boncukla bizi oyalandırmasın. (Âmîn) Hamd olsun âlemlerin Rabbi olan Allâh'a. Kalemdar (ks)    

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak