Ara

ÂRİFLERE GÖRE GÜZEL AHLÂK (2)

Kıymetli Kardeşlerim! İslâm ârifleri, insanlığın saâdeti için gerekli olan güzel ahlâk mevzuunda muhtelif târifler yapmışlardır. Hasan-ı Basrî (ks) Güzel Ahlâkı; “1- Güler Yüz 2- Bol İhsan ve 3- Men-i Ezâ, yâni insanların herhangi bir sıkıntısını gidermek” şeklinde açıklar. Nitekim îman yetmiş şûbe olup birinci şûbesi şehâdet, yetmişinci şûbesi de insanlara ezâ veren diken, taş vb. şeyleri kaldırmaktır (imâtetü’l-ezâ ani’t-tarîk). Buna göre insanlığa yapılan bütün iyilikler îmânın bir şûbesi olmaktadır. Abdulkâdir Geylânî Hazretleri’nden (ks) şöyle naklolunur: “Ben geceleri namaz kılmak, gündüzleri oruç tutmak ve ilim öğrenmekle bu dereceye vâsıl olmadım. Ancak kerem ve sehâ, tevâzu ve selâmet-i sadr ile mânevî güzelliklere vâsıl oldum. Herkese iyilik yapardım, Allâh’ın nimetlerinden ikrâm ederdim. Ayrıca, nefsimi herkesten aşağı bilir (ahkaru’l-ibâd), onu aşağılardım. Yalnızca Allah vardı gönlümde, mâ-sivâ sevgisi ise asla yer etmedi orada.” Cümle günahların başı dünyâ muhabbetidir. Sehâvet, cömertlik, Hakk yolunda infâk etmek dünyâ muhabbetini siler. Tevâzu da insanın içindeki kötü ahlâkları sıyırıp çıkarır. İşte o zaman, kalpte Allah’tan başka bir düşünce kalmaz. Mâsivâ muhabbeti yok olur.   Mevlânâ Câmî Hazretleri (k.s.) şöyle buyurur: “Bir gönül yapın ki, o gönül yapmaklığınızın sevâbı hacc-ı ekber sevâbı olsun. Bir gönül yıkmak bin defa Kâbe’yi yıkmak gibi günahtır. Zîrâ Kâbe’yi yapan Azer’in oğlu İbrâhim (a.s.) iken kalbi yapan Cenâb-ı Zü’l-Celâl’dir ve orası nazargâh-ı ilâhîdir.” Kalp Allâh’ın evidir, hazînesidir, arşıdır. Onun için gönül yapalım, hayatta hiçbir kimsenin gönlünü kırmayalım kardeşlerim. İmam Suyûtî’ye göre ise güzel ahlâk; Allah’tan gelen herşeye rızâ göstermek, nimetlere şükretmek, belâlara sabretmektir. Nitekim Hadîs-i Kudsî’de de öyle buyuruluyor: “Ey Âdemoğlu! Kazâ veririm de râzı olmazsanız, belâ veririm de sabretmezseniz, nimet veririm de şükretmezseniz Ben’den başka Allah arayın!” Rabb-i Müteâl bizlerin, Kendisinden gelen herşeye rızâ gösteren, nimetlere şükreden, belâlara sabreden kullar olmamızı istiyor. Rabb-i Müteâl bizleri O’ndan gelen herşeye rızâ gösteren, nimetlere şükreden, belâlara sabreden kullarından eylesin. (Âmin) Hamdolsun âlemlerin Rabbi olan Allâh’a. Kalemdar

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak