Ara

Âlimlerin Fazîleti

Âlimlerin Fazîleti

Kıymetli kardeşlerim!

Sultan-ı Enbiya Muhammed Mustafa (sav) Efendimizin ruh-i tayyibelerine, ehline, ashabına, bütün peygamberân-ı îzâm, evliyâ- i kirâm Hazretlerinin ruhuna, dağlar başında kalmış, hâk ile yek­san olmuş, bir Fatiha’ya muhtaç din kardeşlerimizin ruhlarına üç ihlâs bir Fatiha okuyarak sohbetimize başlayalım inşallah.

Kenzü’l-İrfan’da geçen bir hadis-i şerifte Fahr-i Kâinat Efendi­miz (sav) şöyle buyuruyor: ‘İlmiyle amel eden bir âlimin, cahil abid üzerine üstünlüğü, benim, en aşağı mertebede olanınıza karşı üs­tünlüğüm gibidir. Şüphesiz hem Allah, hem O’nun melekleri, hem gökte ve yerde bulunanlar, hatta yuvasındaki karıncalar ve balıklar, insanlara hayr öğreten kimse için salât ederler. Yani Al­lah ona rahmet eder, diğerleri de onun bağışlanmasını Cenâb-ı Hak’tan ister.’ (Tirmizi, İlim 19.)

Yine bir başka hadis-i şerifte: ‘İlminden istifade edilen bir âlim bin abitten hayırlıdır’ buyruluyor. İlminden istifade edilen âlim­den, insanlar namazı öğreniyor, orucu öğreniyor, haccı öğreni­yor, zekâtı öğreniyor, dinini, îmanını öğreniyor, annesine-babasına itaati öğreniyor, hocasına itaati öğreniyor, hâsılı millete fayda­lı oluyor. Öte taraftan abidler de gündüz akşama kadar oruç tutuyor, gece sabaha kadar namaz kılıyor. İşte âlim bunlardan da­ha hayırlı oluyor. Çünkü abidler yalnız kendilerini kurtarmış olu­yorlar. Âlimler ise bütün millete faydalı oluyor.

Yine Resûlullah (sav) Efendimiz buyuruyor: ‘İlmiyle amel eden bir âlime tazim eden, hürmet eden, Cenâb-ı Hakk’a tezim et­miş gibi sevap alır.’ Çünkü bir âlime hürmeten ayağa kalkan onun şahsına değil içindeki Kur’ân’a ve Allâh’ın ilim sıfatına say­gı göstermiş oluyor.

Yaşı küçük de olsa hafızlara hürmet edelim kardeşlerim. Bir cemaatte hafıza değer vermemek, bir odada ondan üst tarafta oturmak, Kur’ân-ı Kerîm’in üstüne oturmak gibidir. Âlimin uyku­su, cahilin ibadetinden hayırlıdır. İlmiyle amel eden bir âlimin yüzüne bakmak ibadet makamındadır. Hicaz’da Harem-i Şerif’te namaz kılana şu kadar, Kur’ân okuyana şu kadar sevap verilir. Yorulan birisi otursa da Kâbe’ye baksa ona da sevap verilir. İşte ulemanın yüzüne bakan Beytullah’a bakmış gibi olur.

Ümmetimin âlimlerine hürmet ve saygı gösteriniz. Zira onlar yeryüzünün yıldızlarıdır.

Semadaki yıldızlar insanlara ve vapurlara yol gösteriyor. Ona bakarak doğru yolu buluyorlar. Âlimler de, okumamış, ümmî in­sanlara cennetin yolunu gösteriyor.

Bak, sizler âlimlere hürmet ettiğiniz için camiye geldiniz, vaizi dinliyorsunuz. Sevmeseniz gelir misiniz? Biz de camiye gelen­leri canımız gibi seviyoruz! Peygamberimiz (sav) Medine-i Münevvere’ye hicret edince çocuklar: ‘Muhammed’in (sav) komşu­luğu bizim için ne güzel’ diyerek ilahi söylüyorlardı. Resûlullah Efendimiz (sav) misafir kaldığı Ebu Eyyûb el-Ensârî (ra) Haz­retlerinin evinin penceresinden kafasını uzatıp: ‘Yavrularım, be­ni seviyor musunuz?’ dedi. Çocuklar: ‘Vallahi seni seviyoruz ya Muhammed (sav)’ dediler. Peygamberimiz (sav) de: ‘Ben de si­zi seviyorum’ buyurdu. 

Biz de çocukları, gençleri, bütün cemaatimizi seviyoruz kar­deşlerim. Âlimler çok faziletli, lâkin bir de ilmiyle amel etmeyenler var: ‘İnsanlara hayır öğretip de kendisini, kendi kusurunu unutan ilim adamı, tıpkı halk ışıklandığı hâlde kendisini yakıp bitiren mum gibidir’ buyuruyor Peygamberimiz (sav). 

Kendini yakıp âlemi ışıklandırıyor. Bildiğiyle amel etmiyor, ba­na iyi desinler diye güzel vaaz veriyor. Başkasına faydası, kendi­ne zararı oluyor. Allah böyle kimselerden etmesin. 

Rabbimiz bizleri, ilmiyle âmil âlimlerin kıymetini bilen, sohbe­tinde bulunanlardan etsin inşallah.

Hamdolsun âlemlerin Rabbi olan Allâh’a (cc)!

Eylül 2021, sayfa no: 36-37

Abone Ol

En son haberleri doğrudan gelen kutunuza alın. Asla spam yapmayız!

Sosyal Medya Hesapları

Mesaj Bırak